تاسیس مرکز جدید فناوری نانو در هند

مسئولان هندی از راه اندازی یک مرکز جدید عالی فناوری نانو در آینده نزدیک با همکاری دانشگاه آرکانزاس آمریکا خبر دادند.

مسئولان هندی از راه اندازی یک مرکز جدید عالی فناوری نانو در آینده نزدیک با
همکاری دانشگاه آرکانزاس آمریکا خبر دادند.

این مرکز بخشی از برنامه پیشگامی جهانی نانو پزشکی است که طی یک سال ایجاد می شود و
دارای یک آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته نیز خواهد بود. فناوری نانو می توانند نقش
فراوانی در خدمات مراقبت های بهداشتی و تامین آب شرب داشته باشد .

هندوستان هم اکنون در سه حوزه فناوری نانو ، زیست فناوری و فناوری با سایر کشورهای
جهان رقابت می کند و از طریق برنامه های تحقیق وتوسعه خطر پذیر مشترک به برترین و
جدید ترین فناوریها دسترسی یافته است . هم اکنون مسئولان هندی با اختصاص مبلغ ۲۵
کرور روپیه برای تاسیس مرکز فناوری نانو به منظور حمایت از بخشهای ضعیفتر، موافقت
نموده اند.