حمایت های تشویقی فناوری نانو در آذر ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در آذر ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۰۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۶ مورد مردود، ۱۳ مورد ناقص و ۷۸ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در آذر ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای
حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۰۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را
داوری کرده است که از این تعداد ۱۶ مورد مردود، ۱۳ مورد ناقص و
۷۸ مورد قابل قبول
بوده‌‌اند.
مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۳۹ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
۴ مورد پایان‌نامه دکتری
۲۷ مورد مقاله ISI
۲ مورد طرح درس فناوری نانو
۲ مورد شرکت در کنگره
۱ مورد چاپ کتاب
۲ مورد مقاله علمی پژوهشی
۱ مورد مأموریت فناوری‌نانو
بوده است.

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک
ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org
می باشند.

پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته نوع درخواست(مرحله- سطح(
۱ ارومیه حسین
جودت کردلر
دکتر
قادر رضازاده
مکانیک ۲ –  ۳
۲ الزهراء(س) اعظم
میراعلمی
دکتر
قدسی محمدی زیارانی
شیمی  ۲ –  ۳
۳ آزاد
اهواز
مهدی
شکارزاده
دکتر
عباس رهی
مکانیک  ۱ –  ۳
۴ آزاد
واحد تهران شمال
زینب
ملک یارندی
دکتر
علیرضا صفارزاده
فیزیک  ۱و۲ –  ۳
۵ آزاد
واحد علوم و تحقیقات
صدیقه جوقه دوست دکتر
علی اصغر بهنام قادر
مهندسی پزشکی  ۲ –  ۳
۶ آزاد
واحد قوچان
فرزانه فریور دکتر
سیدمحمود موسوی
مهندسی شیمی  ۱و۲ –  ۳
۷ آزاد
واحد قوچان
صمد
رضوان
دکتر
حسین نوعی
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۸ بوعلی سینا همدان محمد
امیری
دکتر
وحید رضا اوحدی
عمران  ۱ –  ۳
۹ بیرجند صالح
دشتی خویدک
دکتر
هادی عربی
فیزیک  ۲ –  ۳
۱۰ پیام
نور مرکز ابهر
سودابه محمدی دکتر
حسن کرمی
شیمی  ۱ –  ۳
۱۱ پیام
نور مرکز ابهر
محبوبه علی پور لیلی دکتر
حسن کرمی
شیمی  ۱ –  ۳
۱۲ تربیت مدرس امیر
دوستگانی
دکتر
ابراهیم واشقانی فراهانی
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۱۳ تربیت مدرس سعید
صالحی اشنی
دکتر
احمد خدادادی
عمران  ۲ –  ۳
۱۴ تربیت مدرس امیر
مقصودی
دکتر
سیدعباس شجاع الساداتی
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۱۵ تربیت مدرس منصوره نوروزی راد دکتر
رامین کریم زاده
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۱۶ تهران سارا
مقصودی
دکتر
عباسعلی خدادادی
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۱۷ تهران سیدطه سیدمصطفوی دکتر
محمدرضا مهرنیا
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۱۸ تهران امین
کاظمی بیدختی
دکتر
مجتبی شریعتی نیاسر
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۱۹ خواجه نصیرالدین طوسی بنفشه رفیعی دکتر
احمد روح الهی
شیمی  ۱ –  ۳
۲۰ شهید
بهشتی
مهرنوش منوچهری دکتر
فرشاد ابراهیمی
فیزیک  ۲ –  ۳
۲۱ شهید
بهشتی
فاطمه مطرودی دکتر
مجید قناعت شعار
فوتونیک  ۱و۲ –  ۳
۲۲ شهید
عباسپور
سارا  زمانی دکتر
مجتبی فاضلی
مهندسی آب  ۱و۲ –  ۳
۲۳ صنعتی سهند پژمان احمدیان نمینی دکتر
علی اکبر بابالو
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۲۴ صنعتی سهند بهروز بیاتی دکتر
علی اکبر بابالو
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۲۵ صنعتی شریف محمدرضا حسین پور دکتر
منوچهر وثوقی
مهندسی شیمی  ۲ –  ۳
۲۶ صنعتی شریف کیانوش حدیدی دکتر
محمدعلی وساقی
فیزیک  ۲ –  ۳
۲۷ صنعتی شریف وحید
کشاورز زاده
دکتر
حسین محمدی شجاع
عمران  ۱و۲ –  ۳
۲۸ صنعتی شریف محمود صمدپور دکتر
اعظم ایرجی زاد
فیزیک  ۱ –  ۳
۲۹ علم
و صنعت
لیلا
ثابتی نژاد
دکتر
حسین فرمان
فیزیک  ۲ –  ۳
۳۰ علم
و صنعت
فائزه خسروی دکتر
منصور انبیاء
شیمی  ۱ –  ۳
۳۱ علم
و صنعت
اعظم
نصیریان
دکتر
محمدمهدی کاشانی مطلق
شیمی  ۱ –  ۳
۳۲ فردوسی مشهد مصطفی کاهانی دکتر
حسین نوعی
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۳۳ کاشان سپیده شفیعی دکتر
مصطفی زاهدی فر
فیزیک  ۲ –  ۳
۳۴ کاشان مصطفی علیخانی دکتر
محمد الماسی کاشی
فیزیک  ۲ –  ۳
۳۵ کاشان رسول
ترکش اصفهانی
دکتر
علی قربان پور
مکانیک  ۱ –  ۳
۳۶ کاشان کامران یزدانی دماوندی دکتر
علی قربان پور
مکانیک  ۱ –  ۳
۳۷ گیلان مسعوده ملکی دکتر
حسین پناهی
فیزیک  ۲ –  ۳
۳۸ مالک
اشتر
فریبا فاضلی دکتر
شهرام قنبری پاکدهی
مهندسی شیمی  ۱ –  ۳
۳۹ یزد محمد
جان نثاری لادانی
دکتر
علی اعظم خسروی
فیزیک  ۲ –  ۳
برگشت به بالای صفحه ^
پایان نامه دکتری
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته )مرحله-سطح(
۱ آزاد دنیا گلکاران دکتر نسرین صمدی داروسازی  ۱ –  ۳
۲ آزاد تهران شمال شهرزاد دهناد دکتر سیدناصر استاد داروسازی  ۱ –  ۳
۳ علوم پزشکی مشهد بی
بی حمیده پرهیز
دکتر محمد رمضانی بیوتکنولوژی  ۱ –  ۳
۴ علم
و صنعت
محمدرضا میگون پوری دکتر غلامعلی عاطفی مکانیک  ۱و۲ –  ۳
برگشت به بالای صفحه ^
مقالات ISI
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
۱ اصفهان رضا
کریمی شرودانی
Comparative
electrochemical study of self-assembled …
۲ اصفهان رضا
کریمی شرودانی
A novel method for
glucose determination based on electrochemical …
۳ الزهراء(س) رضا
ثابت داریانی
Measurment of optical
loss in oxidized multilayer planar …
۴ پژوهشکده لیزر مرتضی ساسانی قمصری Preparation and
characterization of cadmium sulfide …
۵ پژوهشکده لیزر مرتضی ساسانی قمصری Sol-gel derived zinc
oxide buffer layer for use in random …
۶ پژوهشگاه دانش های بنیادی رضا
عسگری
Ground-state properties
of the one …
۷ پژوهشگاه دانش های بنیادی رضا
عسگری
Chirality and
Correlations in Graphene
۸ پژوهشگاه دانش های بنیادی رضا
عسگری
Graphene: A
pseudochiral Fermi liquid
۹ تبریز نظام الدین دانشور photocatalytic
degradation of the insecticide diazinon in the …
۱۰ تربیت مدرس سهراب سنجابی Modeling the Melting
Temperature of Nanoparticles by an analytical …
۱۱ تربیت مدرس کامبیز عابدی Design of a novel
periodic asymmetric intra-step-barrier coupled …
۱۲ تربیت معلم حمید سپهریان Sorption studies of
radionuclides on a modified mesoporous …
۱۳ تهران جواد رستمی Convective Heat
Transfer in a Wavy Channel …
۱۴ رازی
کرمانشاه
مجتبی شمسی پور Self-assembled
monolayers of a hydroquinone-terminated alkanethiol …
۱۵ شیراز امید ابوعلی computational
investigation of airflow, shock wave and …
۱۶ صنعتی امیر کبیر مرتضی سهرابی A Review of Methods for
Synthesis of Nanostructured Metals with …
۱۷ صنعتی امیر کبیر مرتضی سهرابی Application of
Anderson-Schulz-Flopy (ASF) equation in the …
۱۸ صنعتی شریف ماندانا امیری Electrostatic
accumulation and determination of triclosan in …
۱۹ صنعتی شریف ماندانا امیری Ultrathin carbon
Nanoparticle composite Film …
۲۰ صنعتی شریف محمدرضا مظفری Spin dynamics
characterization in magnetic dots
۲۱ صنعتی شریف اعظم ایرجی زاد Characterization of pd
nanoparticle dispersed over …
۲۲ علم و
صنعت
محمدرضا میگون پوری Numerical Analysis of
۳-D Flow past a stationary sphere with …
۲۳ علم و
صنعت
محمدرضا میگون پوری Numerical Investigation
of slip Effects on the Three-Dimensional …
۲۴ فردوسی مشهد سعید زینالی هریس Investigation and CuO/Water
Nanofluid laminar …
۲۵ کردستان عبدالله سلیمی Immobilization of
hemgolobin on electrodeposited …
۲۶ کردستان عبدالله سلیمی Electrochemical
detection of trace amount of arsenic(III)…
۲۷ گیلان حمید رحیم پور سلیمانی Propagation dependent
exciton-spin dephasing and …
برگشت به بالای صفحه ^
شرکت در کنگره های خارج از کشور
ردیف نام و نام خانوادگی نوع
ارائه
رشته عنوان مقاله
۱ سولماز حاجی زاده دو مورد پوستر(مرحله ۱و۲) مهندسی شیمی ۱- Fabrication and optimization of gelatin  ۲- Synthesis of liquid arc-discharge Carbon nanotube for …
۲ سیدعبدالعلی ذوالانواری دو مورد پوستر(مرحله ۱و۲) فیزیک ۱-Nano-Circuits Composed of Resonant …                              
  ۲- Magnetic multilayers and spin-transfer in …
برگشت به بالای صفحه ^
مقالات علمی پژوهشی
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی فارسی-انگلیسی عنوان مقاله
۱ تربیت مدرس سیدعباس شجاع الساداتی انگلیسی Fusarium oxysporum mediates ..
۲ تهران مهرنوش آتش فراز انگلیسی Flow
method for rapid production of BaTiO3 …

برگشت به بالای صفحه ^

چاپ کتاب
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان
۱ مازندران محسن جهانشاهی نانو فناوری مولکولی و نانو فناوری زیستی

برگشت به بالای صفحه ^

طرح درس
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان
۱ تهران فرشاد کوثری انتقال انرژی در اندازه های نانو
۲ مازندران محسن جهانشاهی نانو بیوتکنولوژی

برگشت به بالای صفحه ^

ماموریت فناوری
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی
۱ اراک علیرضا صلابت

برگشت به بالای صفحه ^