همکاری راهبردی کشورهای اسکاندیناوی در حوزه فناوری‌نانو

دانشگاه‌ها و مؤسسات کشورهای جنوب غربی اسکاندیناوی به دنبال ایجاد شبکه همکاری در حوزه فناوری‌نانو هستند تا از طریق آن توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو را ارتقا دهند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات کشورهای جنوب غربی اسکاندیناوی به دنبال ایجاد شبکه همکاری در
حوزه فناوری‌نانو هستند تا از طریق آن توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو را ارتقا
دهند.


 

مراکز فناوری‌نانو در دانشگاه‌های کشورهای جنوب غربی اسکاندیناوی یک همکاری راهبردی
را ایجاد کرده‌اند تا بتوانند از طریق آن توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو را ارتقا
دهند.
مراکز فناوری‌نانو در دانشگا‌ه‌ها، در منطقه Qresund، دانشگاه کپنهاک، دانشگاه فنی
دانمارک و دانشگاه لوند- به همراه MC2 در دانشگاه فناوری‌ چالمِر و مؤسسه ‌ایمگِئو
در گوتنبرگ ـ به دنبال ایجاد شبکه همکاری در حوزه فناوری‌نانو هستند.
در صورت استفاده کارا از دانش فناوری‌نانو، این فناوری‌ تأثیر صنعتی بسیار زیادی
خواهد داشت. این مراکز تلاش می‌کنند تا همکاری راهبردی را در منطقه
Qresund- Kattegat توسعه دهند.
به گفته دانیل کرونمن، مدیر پروژه Nano Qresund، برخی از مزایای این همکاری عبارتند
از:
تقویت رقابت‌پذیری صنعت کشورهای عضو؛
کمک به توسعه اقتصادی این کشورها در سطح دنیا؛
استفاده از پتانسیل عظیم کشورهای این منطقه در تجاری‌سازی فناوری‌نانو.
این کنسرسیوم از نظر بین‌المللی یکی از پنج خوشه قدرتمند فناوری‌نانو در اتحادیه
اروپا و جزو ده خوشه برتر در سطح جهان خواهد بود. این پیشگامی باعث یکپارچگی
کشورهای جنوب غربی اسکاندیناوی و ارتقای جایگاه این کشورها در بین کشورهای دنیا
خواهد شد.