تحلیلی بر توسعه فناوری‌نانو در هلند

دولت هلند در سال ۲۰۰۳ با تدوین برنامه تحقیقاتی نانونِد، به‌صورت جدی وارد عرصه فناوری‌نانو شد و با تعریف ۱۱ پروژه تحقیقاتی به دنبال پیشگامی در این حوزه‌هاست. در ماه‌های اخیر نیز دولت‌مردان این کشور دور جدید تدوین برنامه در این حوزه را شروع کرده‌اند تا بتوانند با استفاده از این فناوری باعث تقویت رقابت‌پذیری صنایع این کشور شوند.

دولت هلند در سال ۲۰۰۳ با تدوین برنامه تحقیقاتی نانونِد، به‌صورت جدی وارد عرصه
فناوری‌نانو شد و با تعریف ۱۱ پروژه تحقیقاتی به دنبال پیشگامی در این حوزه‌هاست.
در ماه‌های اخیر نیز دولت‌مردان این کشور دور جدید تدوین برنامه در این حوزه را
شروع کرده‌اند تا بتوانند با استفاده از این فناوری باعث تقویت رقابت‌پذیری صنایع
این کشور شوند.

هدف اصلی برنامه هفت‌ساله نانوند (Nanoned)، ایجاد جایگاه راهبردی برای دانش علمی و
صنعتی هلند در حوزه فناوری‌نانو بود. برخی از اهداف این برنامه عبارت بودند از:
حفظ و تقویت جایگاه قدرتمند فناوری‌نانو با مشارکت گروه‌های صنعتی و علمی در هلند؛
تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده برای صنعت دانش‌محور هلند؛
تقویت زیرساخت‌های دانش این کشور از طریق رویکرد جامع توزیع و انتقال دانش به
کاربردهای صنعتی.
در این برنامه ۱۱ برنامه تحقیقاتی(Flagship) تعیین‌‌شدند که عبارت بودند از:
نانوروبش پیشرفته؛ نانوسیالات؛ نانوالکترونیک پایین به بالا؛ تجهیزات نانویی؛ شیمی
و فیزیک مولکول‌های منفرد؛ نانوفوتونیک؛ سیستم‌های نانوزیست‌فناوری؛
نانواسپینترونیک؛ مواد نانوالکترونیک؛ محاسبات کوانتومی؛ نانوسنتز.
دولت‌مردان و سیاست‌گذاران علم و فناوری در کشور هلند که به اهمیت علم و فناوری‌نانو
پی برده‌اند، دور جدید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه را آغاز کرده‌‌اند.
در ادامه خلاصه برخی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اخیر این کشور در حوزه علم و فناوری‌نانو
تشریح شده‌است:
آغاز تدوین راهبرد تحقیقاتی ده‌ساله فناوری‌نانو:
این راهبرد که از سوی جامعه تحقیقاتی کشور هلند تهیه خواهد شد بعد از پایان برنامه
تحقیقاتی نانونِد اجرا خواهد شد.
برنامه نانوالکترونیک(Point one):
این برنامه به دنبال برقراری همکاری بین سازمان‌های تحقیقاتی و شرکت‌های کوچک و
متوسط فعال در زمینه نانوالکترونیک در کشور چین و هلند است.
سرمایه‌گذاری سه میلیون یورویی وزارت امور اقتصادی در برنامه Nano4vitality:
در چارچوب این برنامه دانشگاه‌های Twente،Nijmegen،Wageningen و تعدادی از شرکت‌های
هلندی به دنبال توسعه کاربرد‌های فناوری‌نانو در حوزه سلامت و غذا هستند. برخی از
اهداف این برنامه عبارتند از:
بهبود انتقال فناوری‌ از دانشگاه به صنعت؛
ارتقای نقش شرکت‌های کوچک و متوسط؛
تصویب چشم انداز فناوری‌نانو از کوچک تا بزرگ از سوی دولت این کشور(هدف این چشم‌انداز
توسعه متعادل فناوری‌نانو در این کشور است).
تدوین دو سند راهبردی در زمینه فناوری‌نانواز سوی هیئت دولت:
اولین سند مربوط به مدیریت ریسک‌های فناوری‌نانو است که شامل تجزیه و تحلیل بهترین
روش‌ها برای ارزیابی ریسک این فناوری‌ است که از طریق مشاوره با اعضای سازمان توسعه
و همکاری‌های اقتصادی(OECD) تهیه شده‌است.
سند دوم، برنامه اجرایی فناوری‌نانو است که دربرگیرنده ارزیابی الزامات قانونی
فناوری‌نانو است.