محصولات نانومهندسی شده Nanophase برای پوشش‌های مبتنی برآب

Nanophase، که پیشگام فناوری در مواد نانوساختار و محصولات نانومهندسی می‌باشد، دسترسی به محصولات نانومهندسی‌شده ابداعی بهینه‌شده برای پوشش‌های مبتنی بر آب، را اعلام کرد.

Nanophase، که پیشگام فناوری در مواد
نانوساختار و محصولات نانومهندسی می‌باشد، دسترسی به محصولات نانومهندسی‌شده
ابداعی بهینه‌شده برای پوشش‌های مبتنی بر آب، را اعلام کرد.

مدت زیادی است که هدف سازندگان رنگ و پوشش، افزایش مقاومت در برابر
خراشیدگی و حفظ صیقل سیستم‌های مبتنی بر آب، همسان با سیستم‌های آلی مبتنی
بر روغن، می‌باشد. خط تولید جدید نانومواد مهندسی‌شده Nanophase، دستیابی
به این هدف را امکانپذیر کرده‌است.

محصولات نانومهندسی شده Nanophase، مقاومت در برابر خراشیدگی و تخریب و حفظ
جلا تا ۸۰% را بعد از آزمایش های دشوار مهندسی برای پوشش‌ها امکان‌پذیر می‌سازد.
محصولات نانومهندسی‌شده جدید بهبودی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد برای مقاومت در
برابر خراشیدگی در پوشش‌های مبتنی بر آب تجاری معمول که توسط این شرکت
آزمایش شده‌اند، را ایجاد می‌کند. Nanophase این خط تولید جدید که به صورت
بسیار پایدار و حاوی نانوذرات هست، را راه‌اندازی کرده‌است.

دکتر ریچارد بروتزمن، مسئول فنی (CTO) شرکت Nanophase خاطر نشان می‌کند: ”
Nanophase ظرفیت تجارتی کردن ساخت نانوبلورهای اکسید فلزات، نانوذرات
مهندسی سطح و نانوذرات توزیع شده در سیالات با کاربرد ویژه را دارا می‌باشد.
ما معتقدیم توانایی ما برای نانوذرات مهندسی سطح و تهیه پراکندگی پایدار،
پدیده جدیدی در این زمینه کاری می‌باشد. ما هم اکنون وارد مرحله‌بعدی شده و
مشغول بکارگیری تجربیات کاربردی خود برای بهینه‌سازی نانوذرات تولیدی برای
فرمولاسیون خاص مشتری‌ها شده‌ایم. این محصولات بهینه به صورت عجیبی مقاومت
پوشش‌های مبتنی بر آب را در برابر خراشیدگی و تخریب را بهبود می‌دهد.”

همچنین کوین ونتا، مسئول فروش و بازاریابی Nanophase می‌گوید: “ما برای
معرفی کردن این خط جدید فناوری پوشش به بازار بسیار مشتاق هستیم. این
محصولات جدید پیشرفت‌های قابل توجهی که توسط فناوری‌ نانومواد قابل دسترسی
است، را تقویت می‌کند. ورود این خط جدید از محصولات نانومهندسی شده، قسمتی
از راهبرد شرکت Nanophase برای ساخت محصولات متحول‌کننده‌ای است که به صورت
ساده‌ای برای مصرف کنندگان قابل استفاده بوده و بر اساس نتایج کاربردی
بهبود یافته باشد.”