اعلام زمان برگزاری جلسات دفاع پایان‌نامه های فناوری نانو

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد زمان برگزاری جلسات دفاع پایان‌نامه های فناوری نانو که در کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد پذیرفته شده اند را اطلاع رسانی نماید. لذا از استادان و دانشجویانی که مرتبط با این پایان‌نامه ها هستند، دعوت می شود اطلاعات مربوطه را در فرم پیوست تکمیل و به آدرس News@Nano.ir ارسال فرمایند.

 یکی از رسالت های سایت ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو، اطلاع رسانی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های
کشور است . در این راستا تصمیم گرفته شده تا زمان برگزاری جلسات دفاع پایان
نامه های فناوری نانوکه در کارگروه منابع انسانی ستاد پذیرفته شده اند از
طریق این سایت اطلاع رسانی شود. لذا از اساتید و دانشجویانی که مرتبط با
این پایان نامه ها هستند، دعوت می شود در صورت تمایل، حتی الامکان دو هفته
قبل از جلسه دفاعیه ، اطلاعات ذیل را در فرم پیوست تکمیل و به آدرس News@Nano.ir
ارسال فرمایند.

۱ – عنوان پایان نامه
۲- موضوع
۳ – خلاصه ایی از پایان نامه (حداکثر یک صفحه )
۴ – اسامی اساتید راهنما و مشاور
۵ – زمان و مکان برگزاری