ایجاد بخش فناوری‌نانو در آکادمی علوم روسیه

طی یک جلسه مشترک، اعضای آکادمی علوم روسیه تصمیم گرفتند بخش فناوری‌نانو را در این آکادمی ایجاد کنند.

طی یک جلسه مشترک، اعضای آکادمی علوم روسیه تصمیم گرفتند بخش فناوری‌نانو
را در این آکادمی ایجاد کنند.

این بخش جدید بر پایه بخش فناوری‌های اطلاعات و سیستم‌های کامپیوتر مرکز
علوم روسیه (موسسه کورچاتو)، افتتاح خواهد شد.

این مرکز علمی جدید نیازمند حداقل ۱۰ نفر دانشگاهی و ۲۰ عضو هم‌تراز با این
افراد، برای عضویت در این بخش است.