شبکه شرکت‌های فناوری‌نانو افتتاح شد‏

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از یک‌صد نفر از صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری‌نانو و مسئولین و دست اندرکارن این حوزه، نخستین ‏شبکه تجاری فعال در حوزه فناوری‌های نوین در قالب شبکه شرکتهای فناوری‌نانو افتتاح شد.

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از یک‌صد نفر از صاحبان کسب
و کارهای حوزه فناوری‌نانو و مسئولین و دست اندرکارن این حوزه، نخستین ‏شبکه
تجاری فعال در حوزه فناوری‌های نوین در قالب شبکه شرکتهای فناوری‌نانو
افتتاح شد.

در این مراسم که روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۸۶ و در محل اتاق بازرگانی تشکیل
شد، آقایان دکتر ‏واعظ زاده (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) ، دکتر
شاهوردی (مدیریت محترم کارگروه توسعه و تولید ستاد) و دکتر نظری ‏‏(مشاور و
نماینده شرکت‌های فعال در حوزه نانو) به ارایه مباحثی پرداختند.
در این مراسم علاوه‌بر صاحبان کسب و کارهای ‏فعال در حوزه نانو، رییس و
جمعی از معاونان دفتر همکاری‌های فناوری‌های فناوری ریاست جمهوری، دبیر و
کارشناسان ستاد فناوری‌نانو، جمعی از مدیران ارشد بخش خصوصی و اتاق
بازرگانی ایران، گروهی از کارگزاران توسعه فناوری‌نانو در ‏وزارتخانه‌ها و
سازمان‌های مختلف کشور حضور داشتند. ‏
شکل‌گیری شبکه شرکت‌ها
در این مراسم ابتدا آقای ‏دکتر شاهوردی با ارایه گزارشی از نحوه شکل‌گیری
شبکه، به تشریح مبانی علمی و اقدامات انجام شده در راستای تقویت بنگاه‌ها ‏پرداختند.
ایشان با اشاره به اینکه تشکیل این شبکه محصول دو سال تعمق و ارزیابی
فعالیت‌ها و تجربیات سایر کشورها و بومی‌سازی ‏مدل‌های حمایتی است، تأکید
کردند که هدف اصلی شبکه، تحقق آرمان نهایی «سند راهبرد آینده» یا همان
تولید ثروت و افزایش ‏رفاه و کیفیت زندگی عمومی از طریق توانمندسازی بنگاه‌های
فعال در حوزه نانو است.
دکتر شاهوردی آمار شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو را ۲۵ شرکت عنوان
کردند که از این میان ۵ شرکت در مرحله بلوغ فعالیت‌ها، و ۵ شرکت در مرحله
مرکز رشد هستند و بقیه در ‏سایر مراحل عمر خود هستند.
طرح چالشها و راهکاری پیش‌روی شرکت‌های فعال حوزه نانو
در ادامه آقای دکتر نظری به نمایندگی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو،
به تشریح چالش‌ها و راهکارهای موجود بر سر راه شرکت‌ها پرداختند. ایشان این
موارد را در سه دسته عدم تکافوی قوانین حمایتی و نقصان زیرساخت‌ها، دشواری
جلب منابع مالی و ‏مشکلات مربوط به بازاریابی و بازارسازی محصولات و فناوری‌های
این حوزه دانستند.
دکتر نظری در ادامه، راهکارهایی را در خصوص هر یک از چالشهای سه گانه ‏فوق
الذکر عنوان نمودند. ‏
اهمیت اقدامات شبکه در الگو‌سازی برای سایر فناوری‌های نوین
در ادامه، آقای دکتر واعظ زاده، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، با تقدیر
از حرکت انجام شده، آن را گامی در جهت ‏الگوسازی برای فعالیت در سایر
حوزه‌های مربوط به فناوری‌های نوین دانستند.
ایشان تأکید کردند که این شبکه به عنوان نخستین ‏شبکه شرکت‌های فعال در
حوزه فناوری‌های نوین، نوعی استاندارد در حوزه حمایت‌های عمومی و شبکه‌سازی
شرکت‌ها را بنا می‌نهند و ‏دقت در طراحی و پیاده‌سازی این استاندارد را
ضروری دانستند.
دکتر واعظ‌زاده بر ارایه الگویی از کسب و کارهای تراز جمهوری اسلامی ‏ایران
تأکید کرده و اقدامات ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و شبکه شرکت‌ها را گامی
مثبت در این مسیر دانستند.
در انتهای مراسم حاضران از نمایشگاه جانبی محصولات و دستاوردهای شرکتهای
فعال در حوزه نانو بازدید کردند.