پیش‌بینی بازار ۸۳۰ میلیون دلاری برای نانوربات‌ها

بر اساس پیش‌بینی مؤسسه Research and Market حجم بازار نانوربات‌ها تا سال۲۰۱۱ با میزان رشد ترکیبی سالانه ۱/۸۳ درصد به ۴/۸۳۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

بر اساس پیش‌بینی مؤسسه Research and Market حجم بازار نانوربات‌ها تا
سال۲۰۱۱ با میزان رشد ترکیبی سالانه ۱/۸۳ درصد به ۴/۸۳۰ میلیون دلار افزایش
خواهد یافت.

طبق گزارش جدیدی که مؤسسه Research and Market منتشر کرده‌است، بازار جهانی
برای نانوربات‌ها، سیستم‌های نانوالکترومکانیکی و مواد و تجهیزات مرتبط، از
۵/۲۹ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ به ۲/۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ و ۳/۴۰
میلیون دلار در پایان سال ۲۰۰۶ افزایش یافته‌است و پیش‌بینی می‌شود که حجم
بازار نانوربات‌ها تا سال۲۰۱۱ با میزان رشد ترکیبی سالانه ۱/۸۳ درصد به
۴/۸۳۰ میلیون دلار افزایش یابد.
تجهیزات و ابزارها حجم زیادی از سهم این بازار را در سال ۲۰۰۶ به خود
اختصاص دادند؛ به‌طوری که در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از ۵۷ درصد از سهم کل این
بازار را در اختیار داشتند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این میزان سهم بازار به‌شدت
افول کرده و در دوره پیش‌بینی این گزارش، ابزارهای نانوربات بیشتر سهم این
بازار را به خود اختصاص خواهند داد.
تا سال ۲۰۱۱ تجهیزات و ابزارهای نانو ۲/۹ درصد از سهم بازار جهانی را به
خود اختصاص خواهند داد. در دوره پیش‌بینی، ابزارهای نانوربات بیشترین
پتانسیل رشد را خواهند داشت. در پایان سال ۲۰۰۶ ارزش بازار جهانی ابزارهای
نانو تنها یک میلیون دلار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۱
ارزش آنها افزایش چشمگیری یابد و با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۲۵۰ درصد به
۹/۵۶۰ میلیون دلار برسد. به عبارت دیگر در این سال ۵/۶۷ درصد سهم کل بازار
را به خود اختصاص می‌دهند.
رشد درآمد‌ها عمدتاً از نانوابزارها، تجهیزات و مواد ساخت آنها، در توسعه و
ساخت محصولات حافظه برای صنعت الکترونیک محقق خواهد شد‌. برآورد می‌شود که
بخش الکترونیک ۶/۵۶ درصد از کل درآمد‌ها در سال ۲۰۰۶ را به خود اختصاص داده
باشد. دیگر بخش‌های کلیدی برای استفاده از کاربردهای نانوابزارها، شامل
حسگرها و دستگاه‌ها، پزشکی و علوم زیستی هستند. نانوربات‌ها و سیستم‌های
نانوالکترومکانیکی ابزارهای فوق‌العاده کوچکی هستند که توانایی حرکت و
قابلیت اندازه‌گیری در ابعاد نانومتر یا انگستروم را دارند. نانوربات‌ها و
سیستم‌های نانوالکترومکانیکی در الکترونیک، پزشکی و علوم‌زیستی کاربرد
دارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی electronics. ca مراجعه کنید.