ساخت تیزترین تیغ دنیا با فناوری‌نانو

شرکت پاناسونیک، با استفاده از فناوری‌نانو ماشین ریش‌تراش برقی جدیدی با نام ES8228S Vortex™ Nano Shaver ساخته‌است که بنا بر ادعای مسئولان این شرکت، دارای تیزترین تیغ دنیا با نام Nanotech™ Blades است.

شرکت پاناسونیک، با استفاده از فناوری‌نانو ماشین ریش‌تراش برقی جدیدی با
نام ES8228S VortexNano Shaver ساخته‌است که بنا بر ادعای مسئولان این
شرکت، دارای تیزترین تیغ دنیا با نام NanotechBlades است.

در ریش‌تراش‌های معمولی زاویه برش بین ۴۵ تا ۹۰ درجه است، این در حالی است
که بنا بر دستورالعمل استفاده از این محصول، این تیغ جدید همان کارایی و
بلکه بهتر را در زاویه ۳۰ درجه انجام می‌دهد.

متأسفانه مسئولان این شرکت درباره اینکه از کدامین فناوری‌نانو استفاده
کرده‌اند، توضیحی نداده‌اند ؛ اما با توجه به استفاده از واژه نانو در
علامت تجاری این محصول بسیار بعید است که این نام فقط یک علامت تجاری بوده
و محتوایی از فناوری‌نانو نداشته باشد.