سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیون دلاری دولت کانادا در فناوری‌نانو

دولت کانادا به موسسه ملی فناوری‌نانو (NINT)، ۳۶ میلیون دلار در طی ۳ سال آینده اختصاص خواهد داد.

دولت کانادا حمایت از همکاری‌های تحقیق و
توسعه بین تمام سطوح دولت، بخش خصوصی و محققان دانشگاهی را با سرمایه‌گذاری
۱۱۸ میلیون دلاری در طی ۳ سال آینده در چارچوب ۶ انجمن تحقیقاتی ملی(NRC)
را تصویب کرد. به عنوان بخشی از این بیانیه، به موسسه ملی فناوری‌نانو (NINT)،
۳۶ میلیون دلار در طی ۳ سال آینده اختصاص داده خواهد شد.

وزیر صنعت این کشور که مسئول NRC نیز است به همراه وزیر امور بین‌دولتی و
وزیر تنوع اقتصادی غرب، این بیانیه را در NINT ارائه کردند.

اولویت‌های تحقیقاتی دولت کانادا عبارتند از:

 هیدروژن و فناوری‌های پیل سوختی در ونکوور
 فناوری نانو در ادمونتون
 سازمان‌های سلامت و رفاه در ساسکیتون
 فناوری‌های زیست‌پزشکی در وینی‌پگ
 فتونیک در اُتاوا
 مبدل‌های آلومینیومی در منطقه ساگونی

دولت کانادا سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه‌ها انجام می‌دهد.
به گفته وزیر امور بین‌دولتی، مشارکت در هسته NINT با جهت دادن منابع بیشتر
به بخش‌های اولویت‌داری که باعث افزایش منافع ملی می‌شود، باعث ارتقای
مزایای رقابتی این کشور می‌شود.