ثبت اختراع دیگری از شرکت نانومیکس

شرکت نانومیکس (پیشگام در زمینه آشکارسازی نانوالکترونیک و تجاری‌سازی کاربردهای آن)، اخیراًً اختراع دیگری را در زمینه آشکارسازها با عنوان Sensation، به نام خود به ثبت رساند.

شرکت نانومیکس(پیشگام در زمینه آشکارسازی نانوالکترونیک و تجاری‌سازی
کاربردهای آن)، اخیراً اختراع دیگری را در زمینه آشکارسازها با عنوان
Sensation، به نام خود به ثبت رساند.

در گواهی مربوط به آن ـ که در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ و با شماره ۷۳۱۲۰۹۵ از
سوی اداره ثبت اختراعات آمریکا صادر شده‌است ـ عناوینی؛ از قبیل روش‌های
ساخت آرایه‌هایی از دستگاه‌های آشکارکننده نانوساختار دارای عوامل شیمیایی
با قابلیت واکنش نسبت به مواد منتخب هدف، حسگرهای مجتمع‌شده مرجع، آرایه‌ای
از حسگرها که هرکدام جداگانه با جت‌های شیمیایی عامل‌دار شده‌اند و نیز روش‌های
ویژه عامل‌دار کردن شیمیایی به چشم می‌خورد.

به این ترتیب شرکت نانومیکس دو اختراع مهم در زمینه آرایه‌های نانوحسگری را
در شمار اختراعات ثبت‌شده خود دارد که عبارتند از: آشکارسازهای چندگانه با
امکان انتخاب‌پذیری و دیگری آشکارسازی ارجاعی(referenced detection)؛ که به
کمک آنها می‌توان با خود تنظیمی، به دقت بیشتری دست یافت.

این آشکارسازها ابزارهای بسیار کم‌مصرفی هستند که امکان تولید انبوه آنها
با استفاده از فناوری‌ها و روش‌های مرسوم ویفری نیز وجود دارد. گفتنی است
ثبت این اختراع جدید کمک شایانی به حفظ موقعیت رقابتی این شرکت، همچنین
پشتیبانی از آشکارسازهای تولید آن برای دستگاه تنفسی و زیست‌مولکول‌ها می‌نماید.