تحول در صنعت نفت و گاز با استفاده از فناوری‌نانو

یک کنسرسیوم تحقیقاتی برای توسعه حسگرهای میکرو و نانوی هوشمند جهت بهبود بازیافت منابع هیدروکربن جدید و موجود در دانشگاه تگزاس تشکیل شده است.

یک کنسرسیوم تحقیقاتی با بودجه چندمیلیون دلاری با عنوان کنسرسیوم انرژی
پیشرفته (ECA) برای توسعه کاربردهای فناوری‌نانو و میکرو جهت افزایش تولید
نفت و گاز، در دانشگاه تگزاس تشکیل شده است.

موسسه علم و فناوری نانومقیاسِ ریچارد اسمالی در دانشگاه رایس، که دارای
متخصصان فناوری‌نانو است، همکار فنی این کنسرسیوم خواهد بود.

محققان زمین‌شناسی معتقدند که با بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی مخازن موجود
نفت و گاز می‌توان نفت و گاز بیشتری استخراج کرد. با استفاده از فناوری‌های
موجود برای استخراج نفت و گاز، معمولا ۶۰ درصد منابع نفت و گاز بعد از
بازیابی اولیه و ثانویه و حتی در بعضی مواقع در سومین بازیابی در زیر زمین
باقی می‌مانند.

هدف اصلی این کنسرسیوم توسعه حسگرهای میکرو و نانوی هوشمندی است که بتوان
آنها را به مخازن نفت و گاز تزریق کرده تا با کمک آنها فضای سه بعدی طراحی
کرده و از این طریق بازیافت منابع هیدروکربن جدید و موجود را بهبود داد.

شرکت‌های خصوصی BP America Inc., Baker Hughes Incorporated,
ConocoPhillips, Halliburton Energy Services Inc., Marathon Oil Corp., از
حامیان مالی این کنسرسیوم هستند.

این کنسرسیوم از دانشگاه‌ها و محققان برتر دنیا درخواست خواهد کرد تا طرح‌های
تحقیقاتی خود را ارائه کرده تا از بین آنها بهترین طرح انتخاب و روی آن
سرمایه‌گذاری شود.

کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت نفت خام، تصویر جامعی از ذخایر موجود نفت و
گاز ارائه خواهد کرد.

در این راستا کنسرسیوم ECA زیربنای توسعه تحقیقات رقابتی را در این حوزه
فراهم کرده و به محققان جوان گوشزد می‌کند که در بلند مدت، صنعت سرمایه‌گذاری
چشمگیری در این حوزه انجام خواهد داد.