افتتاح مرکز تحقیقات فناوری‌نانو در ایرلند

موسسه ناگتون در کشور ایرلند، مرکز جدیدی را با بودجه ۱۰۰ میلیون یورویی در دانشگاه ترینیتی شهر دوبلین تاسیس می‌کند.

موسسه ناگتون در کشور ایرلند، مرکز جدیدی را با بودجه ۱۰۰ میلیون یورویی در
دانشگاه ترینیتی شهر دوبلین تاسیس می‌کند.

این مرکز، اولین مرکز ایرلندی خواهد بود که در حوزه تحقیقات علوم نانو
فعالیت خواهد کرد. به گفته مقامات ایرلندی حوزه تمرکز این مرکز نانوابزارها
و نانوساختارهای منعطف خواهد بود.

کشور ایرلند از طریق بنیاد علوم این کشور منابع مالی قابل توجهی صرف تحقیق
و توسعه فناوری‌نانو می‌کند.

هدف مرکز جدید، تشویق سازمان‌های دولتی به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش
بوده که به دنبال خود اشتغال‌زایی، خلق دانش و افزایش رقابت‌پذیری ایرلند
را به ارمغان می‌آورد.

موسسه تحقیقاتی علوم نانوی ایرلند یک موسسه پیشگام بین‌المللی است که رسالت
آن تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی در سطح کلاس جهانی است.