سرمایه‌گذاری ۸۳ میلیون دلاری دولت چین در فناوری‌نانو

کشور چین با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فناوری‌نانو به دنبال پیشگامی در این حوزه نوظهور است.

کشور چین با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فناوری‌نانو به دنبال پیشگامی
در این حوزه نوظهور است.

کشور چین با سرمایه‌گذاری کلان در حوزه فناوری‌نانو به دنبال پیشگامی در
این حوزه نوظهور است. به گفته سیژن، یکی از دانشمندان فناوری‌نانو در
آکادمی علوم چین(CAS)، دولت این کشور مبلغ۶۲۰ میلیون یوان(۶۶/۸۳ میلیون
دلار) در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ سرمایه‌گذاری
خواهد کرد.
این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان کل سرمایه‌گذاری این کشور در
این حوزه در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۱، حدود ۲۰ میلیون یوان بیشتر است.
از منابع مالی دولتی برای انجام تحقیقات و صنعتی سازی فناوری‌نانو در زمینه‌های
رفع آلودگی، درمان بیماری‌های ناعلاج و تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده
خواهد شد.