فناوری‌نانو مبنای توسعه صنعت انرژی

مؤسسه Research and Market با انتشار گزارش جدیدی تأثیر فناوری‌نانو در صنعت انرژی را بررسی کرده‌ است.

مؤسسه Research and Market با انتشار گزارشی با عنوان فناوری‌نانو برای
انرژی پایدار: کاهش انتشار کربن با استفاده از فناوری‌های پاک و منابع
انرژی تجدید‌پذیر، تأثیر فناوری‌نانو در صنعت انرژی را بررسی کرده‌ است.
از طریق تجزیه و تحلیل کامل فناوری‌های موجود و در حال توسعه این گزارش
نتیجه‌گیری می‌کند که:
مزیت اصلی و کوتاه‌مدت فناوری‌نانو کاهش وزن در بخش حمل و نقل با استفاده
از مواد نانوکامپوزیت است که سریعاً در صنایع خودروسازی و هوا- فضا طی هفت
سال آینده توسعه خواهد یافت.
سریع‌ترین فرصت‌های رشد، ناشی از کاربردهای نانومواد برای استفاده بهتر از
منابع موجود در مقایسه با توسعه شکل‌های جدید انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.
بیشترین میزان رشد در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.
کاربردهای فعلی فناوری‌نانو باعث ذخیره سالیانه هشت هزار تن دی اکسید کربن
در سال ۲۰۰۷ در کل دنیا خواهد شد، که پیش‌بینی می‌شود این میزان تا سال
۲۰۱۴ به یک میلیون تن افزایش یابد.
محورهای این گزارش عبارتند از:
خلاصه‌ای برای مدیران اجرایی؛
پیش‌بینی بازار برای کاربردهای فناوری‌نانو در انرژی پایدار؛
کاربردهای فناوری‌نانو در انرژی پایدار؛
کاهش انتشار CO2 در بخش حمل و نقل و اتومبیل؛
کاهش انتشار CO2 در استفاده‌های تجاری و مسکونی.
متن کامل این گزارش به قیمت ۲۸۱۷ یورو از طریق نشانی
www.researchandmarkets.com/reports/c73464 قابل خریداری است.