تدریس دروس اختیاری فناوری نانو، از فهرست حمایت‌های تشویقی خارج شد

طبق مصوبه کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد وی‍ژه توسع‍ه فناوری‌نانو، حمایت از تدریس دروس اختیاری فناوری‌نانو از فهرست حمایت‌های تشویقی این ستاد خارج شد. طبق این مصوبه دروسی که از نیمه دوم سال تحصیلی (بهمن ۱۳۸۶ به بعد) ارائه شود، شامل حمایت نخواهند شد.

طبق مصوبه کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد وی‍ژه توسع‍ه فناوری‌نانو،
حمایت از تدریس دروس اختیاری فناوری‌نانو از فهرست حمایت‌های تشویقی این
ستاد خارج شد. طبق این مصوبه دروسی که از نیمه دوم سال تحصیلی (بهمن ۱۳۸۶
به بعد) ارائه شود، شامل حمایت نخواهند شد.

این برنامه با هدف ترویج تخصصی فناوری‌نانو و آشناسازی دانشجویان با این
فناوری‌ به عنوان یکی از بندهای آیین‌نامه حمایت تشویقی تصویب شد و هم‌اکنون
پس از گذشت ۳ سال (۶ ترم تحصیلی) از اجرای این برنامه بیش از ۵۰ مورد درس
فناوری‌نانو در دانشگاه‌های کشور ارائه شده است. حال با توجه به نهادینه
شدن تدریس این دروس در دانشگاه‌های کشور و همچنین راه‌اندازی دوره‌های
تحصیلات تکمیلی فناوری‌نانو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های
کشور و ورود گسترده محققان به این حوزه، ستاد پس از بررسی‌های لازم و
بازنگری برنامه‌های خود این برنامه را حذف کرده است.