سمینار آموزشی آشنایی با نانوتکنولوژی و نانوالکترونیک در پژوهشسرای دکتر حسابی کرج

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو(ویژه دانش آموزان)، سمینار آشنایی با نانوتکنولوژی، نانوالکترونیک در پژوهشسرای دکتر حسابی کرج در تاریخ ۸/۱۲/۸۶ برگزار خواهد شد.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو(ویژه دانش آموزان)، سمینار آشنایی با نانوتکنولوژی، نانوالکترونیک در پژوهشسرای دکتر حسابی کرج در تاریخ ۸/۱۲/۸۶ برگزار خواهد شد.

مدت زمان سمینار: سمینار۳ ساعت

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۲۸۸۴۳۵۴ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.