سرمایه گذاری شرکت فوجی ژاپن در نسل آینده ابزارهای لیتوگرافی ۳۲/۴۵ نانومتری

شرکت فوجی فیلم، در ادامه فعالیت‌های خود در صنعت نیمه‌رساناها، و به‌منظور تولید انبوه محصول جدید خود؛ یعنی FAiRS-9000 یک اسکنر پیشرفته را ـ که با سیستم فلورید آرگون کار می‌کند ـخریداری نموده‌است.

شرکت فوجی فیلم، در ادامه فعالیت‌های خود در صنعت نیمه‌رساناها، و به‌منظور
تولید انبوه محصول جدید خود؛ یعنی FAiRS-9000 (ماده‌ای از دسته مواد پلیمری
حساس به نور غوطه‌ور در ArF است و در ساخت مدارهای مجتمع چاپی کاربرد دارد)
یک اسکنر پیشرفته را ـ که با سیستم فلورید آرگون کار می‌کند ـ برای
FUJIFILM Electronic Materials (ازشرکت‌های وابسته به فوجی فیلم و پیشگام
جهانی تأمین پلیمرهای مایع حساس به نور) خریداری نموده‌است.

مزیت این فناوری آن است که با استفاده از آن دیگر نیازی به کاربرد فیلم‌های
روکشی محافظ نبوده و در نتیجه با ساده شدن روش‌های لیتوگرافی، ضمن کاهش
هرچه بیشتر قیمت، قابلیت‌ها و بهره‌وری این محصولات نیز افزایش می‌یابد.

کوچک‌تر شدن مدارها مستلزم وجود تعداد قابل توجهی نیمه‌رسانا روی هر ویفر
سیلیکونی است.

با روش‌های تولید انبوه کنونی تراشه‌هایی به ابعاد ۶۵ نانومتر تولید می‌شوند؛
اما استفاده از این فناوری جدید می‌تواند به تولید انبوه تراشه‌هایی تا ۴۵
نانومتر و حتی ۳۲ نانومتر هم بینجامد. محقق شدن این امر به افزایش سهم فوجی
فیلم در بازار بسیار رقابتی نیمه‌رساناها کمک شایانی خواهد کرد.