اعتماد عمومی مبنای توسعه فناوری‌نانو

بر اساس مطالعه جدیدی که در حوزه فناوری‌نانو انجام شده است از آنجایی‌که بیشتر افراد فاقد زمان و تخصص لازم برای درک اطلاعات علمی درباره ریسک‌های پیچیده و جدید این فناوری هستند، لذا به طور طبیعی به اطلاعات متخصصانی اتکا می‌کنند که نظرات آنها به دیدگا‌ه‌های فرهنگی خود نزدیک‌تراست.

زمانی که متخصصان و کارشناسان در مورد مزایا و ریسک‌های یک فناوری جدید بحث
می‌کنند، مردم با نظرات کارشناسانی موافق خواهند بود که به ارزش‌های آنها
نزدیک‌تر باشد. در این شرایط عامه مردم به جایگاه کارشناسان توجهی
نمی‌کنند.

مطالعه جدیدی که در حوزه فناوری‌نانو انجام شده است این مطالب را تایید
می‌کند.

این مطالعه در چارچوب پروژه فناوری‌های نوظهور(PEN) انجام شده است. این
مطالعه مبتنی بر دیدگاه‌های ۱۶۰۰ شهروند آمریکایی است که در قالب پروژه
شناخت فرهنگی توسط مدرسه حقوق یال انجام شده است. تیم تحقیقاتی این مطالعه
را افرادی از دانشگاه‌های یال، واشنگتن، جورج واشنگتن، دانشگاه کرنل و …
تشکیل داده بودند.

به عنوان بخشی از این مطالعه، شرکت‌کنندگان استدلالات متناقضی را که به
صورت تصادفی به متخصصان خیالی سیاست‌گذاری از دانشگاه‌های معتبر نسبت داده
شده بود مطالعه می‌کردند تا عقاید آنها درباره فناوری‌نانو شکل بگیرد.

از آنجایی‌که بیشتر افراد فاقد زمان و تخصص لازم برای درک اطلاعات علمی
درباره ریسک‌های پیچیده و جدید بودند، لذا به طور طبیعی به اطلاعات
متخصصانی اتکا می‌کردند که نظرات آنها به دیدگا‌ه‌های فرهنگی خود نزدیک‌تر
بود.

نتایج جدید با نتایج حاصل از مطالعه دیگری که توسط بنیاد ملی علوم، PEN و
صندوق اسکار در موسسه حقوقی یال انجام شده بود همبستگی دارد. در این مطالعه
محققان دریافتند که ارزش‌های افراد، دیدگاه‌های آنها درباره ریسک‌های
فناوری‌نانو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این یافته‌ها این حقیقت را تقویت کرد که وظیفه‌ مشارکت دادن شهروندان
آمریکایی در حوزه فناوری‌نانو کاری ساده وآسان نیست.