همکاری استرالیا و تایوان در حوزه فناوری‌نانو

سازمان کسب و کار فناوری‌نانوی استرالیا و سازمان توسعه صنعت فناوری‌نانوی تایوان در شهر تایپه، توافق‌نامه همکاری مشترک بین‌المللی در حوزه فناوری‌نانو امضا کردند.

سازمان کسب و کار فناوری‌نانوی استرالیا(ANBF) در شهر ملبورن این کشور و
سازمان توسعه صنعت فناوری‌نانوی تایوان (TANIDA) در شهر تایپه، توافق‌نامه
همکاری مشترک بین‌المللی در حوزه فناوری‌نانو به امضا رساندند.

این توافق‌نامه همکاری، بستر مناسبی برای شرکت‌های استرالیایی فراهم می‌کند
تا درچارچوب آن کاربردهای فناوری‌نانو را برای بازار کشور خود یا برای
بازارهای آسیا توسعه دهند.

در چارچوب این یادداشت تفاهم، سازمان کسب و کار فناوری‌نانوی استرالیا و
سازمان توسعه صنعت فناوری‌نانوی تایوان توافق کردند تا با استفاده از
کاربردهای تجاری فناوری‌نانو به رشد اقتصادی هر دو کشور کمک کنند. در عین
حال این دو سازمان در انجام برخی فعالیت‌ها، پروژه‌ها و تبادل اطلاعاتی که
به استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در کسب‌وکارهای موجود و جدید در هر دو
کشور کمک می‌کند، با هم همکاری خواهند کرد.

به گفته رانکوویک، مدیر ANBF ، تایوان یکی از شرکای تجاری مهم استرالیاست و
با این کشور وجه اشتراکات زیادی دارد. در قاره آسیا کشور تایوان در
تجاری‌سازی فناوری‌های جدید از جمله فناوری‌نانو دارای جایگاه قدرتمندی
است.