ساخت نوعی جدید از گیرانداز های نوری توسط مهندسین دانشگاه هاروارد

به تازگی محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه هاروراد (SEAS) نوع جدیدی از گیر اندازهای نوری (optical tweezer) ساخته اند. به کمک این ابزار می توان در سیستم های مجتمع مانند چیپ های میکروسیالی، نیروی بیولوژیکال و میکروسیالی را اندازه گیری نمود. گیر انداز مذکور که از یک Fresnel Zone Plate استفاده می کند، قادر است تا ذرات را بدون نیاز به لنزهای هدف (objective lenses) دارای کارآیی بالا، به دام بیندازد.

به تازگی محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه هاروراد (SEAS) نوع جدیدی
از گیر انداز های نوری (optical tweezer) ساخته اند. به کمک این ابزار می توان در
سیستم های مجتمع مانند چیپ های میکروسیالی، نیروی میکروسیالی و زیستی را اندازه
گیری نمود. گیر انداز مذکور که از یک Fresnel Zone Plate استفاده می کند، قادر است
تا ذرات را بدون نیاز به لنزهای هدف (objective lenses) دارای کارآیی بالا، به دام
بیندازد.

ابزار مذکور توسط اتان چانبرون محقق پسا دکترا و با همکاری چارلز رینزلر دانشجوی
لیسانس و تحت سرپرستی کن کروزیر استادیار مهندسی برق که همگی از SEAS هستند، طراحی،
ساخته و آزمایش شد.

محققان مذکور حق امتیاز انحصاری ابزار جدید خود را به ثبت رسانیده اند.
 

4102.jpg

کرویزر گفت: «لنز های هدف دارای کارآیی بالا که در گیر انداز های نوری معمولی مورد
استفاده قرار می گیرند، عمدتاً فواصل کاری بسیار کوتاهی دارند (تله اغلب تا۲۰۰
میکرومتر در جلوی سطح لنز است). این مشکل مانع از استفاده از این گونه گیر انداز ها
در بسیاری از چیپ های میکروسیالی می گردد.»

محققان مذکور اظهار داشتند که می توان این ابزار را بر روی دیواره های داخلی کانال
های میکروسیالی و یا حتی در درون محفظه های استوانه ای و کروی (مکان هایی که امکان
استفاده از گیر انداز های معمولی وجود ندارد) نصب کرد و نیرو را در سطوح کوچکی
اندازه گیری نمود.

گروه مذکور امیدوار است تا در آینده از این ابزار در درون چیپ های میکروسیالی به
منظور اندازه گیری سرعت سیال، ضریب شکست و ویسکوزیته موضعی استفاده کند.

علاوه بر این، ابزار مذکور می تواند برای جداسازی ذرات بر حسب اندازه و ضریب شکست و
هم چنین برای کاربرد های زیستی مورد استفاده قرار گیرد.