دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در پژوهش سرای زکریای رازی منطقه ۹ تهران

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای زکریای رازی منطقه ۹ تهران برگزار می شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو  (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای زکریای  رازی منطقه ۹ تهران برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های دوره آموزشی آورده شده است:
ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ خانم اسلامی پور کارشناس ارشد نانو فناوری ساختارهای کربنی
۲ خانم فاطمه مؤید کارشناس ارشد بیوتکنولوژی نانو بیو­تکنولوژی
۳ آقای محمد­امین مرادی کارشناس ارشد نانو فناوری شبیه سازی ملکولی
۴ آقای محمد رضا زارعی کارشناس ارشد نانو فناوری نانو ذرات
 

مدت زمان سمینار: پنجشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

تاریخ شروع دوره : ۲۲/۱/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم با شماره ۶۶۰۱۹۰۴۳ خانم اسلامی پور تماس حاصل فرمائید.