دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در پژوهش سرای زکریای رازی شهرری

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای زکریای رازی شهر ری برگزار می شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو  (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای زکریای رازی شهرری برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های دوره آموزشی آورده شده است:
ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای مهدی دانشیار رئیس مرکز نجوم دانشگاه علوم حدیث و عضو انجمن نانو­تکنولوژی معرفی کاربردهای فناوری نانو عناصر پایه و طرز ساخت و خصوصیات آنها

مدت زمان سمینار: پنجشنبه ها از ساعت ۳ الی ۵

تاریخ برگزاری: ۲۲/۱/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم با شماره ۳۳۷۶۱۹۳۶ آقای رستگار نسب تماس حاصل فرمائید.