دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در پژوهش سرای دانش آموزی خواجه نصیرالدین طوسی اندیمشک

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای اندیمشک برگزار می شود.

در راستای حمایت­های تشویقی ستاد

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فن وری نانو از سمینارها
آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)،  دوره آموزشی فناوری نانو
در پژوهش سرای اندیمشک برگزار می شود. در ذیل ریز برنامه  های سمینار
آورده شده است:


ردیف


مشخصات سخنران


سمت


موضوع سخنرانی


۱


حمید پیر زاده


فوق لیسانس فیزیک


آشنایی با فناوری نانو، نانو ذرات، نانو ساختارهای کربنی، نانو
پوشش و…

  • مدت زمان دوره: روزهای فرد
    دختران و روزهای زوج پسران

  • تاریخ برگزاری: شروع دوره از
    ۱۴/۲/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم
با شماره ۰۹۱۶۳۴۳۵۱۰۳ آقای سالمی تماس حاصل فرمائید.