آینده بازار نانو زیست‌فناوری

بر اساس گزارشی جدید پیش‌بینی شده‌است که بازار نانوزیست‌فناوری در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری یابد.

بر اساس گزارشی جدید پیش‌بینی شده‌است که بازار نانوزیست‌فناوری در سال‌های
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری یابد.

بر اساس گزارشی که به‌تازگی مؤسسه پریبو(مرکز اطلاعات کسب و کارهای صنعت
زیست‌فناوری و داروسازی) آن را منتشر کرده‌است، پیش‌بینی شده که بازار
نانوزیست‌فناوری در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری یابد. این
گزارش افزایش رشد پایدار را برای این بازار پیش‌بینی نمی‌کند.
بازار نانوزیست‌فناوری بیشتر با افزایش استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو
در صنایع زیست‌فناوری و داروسازی گسترش خواهد یافت. به گفته نویسندگان
این گزارش، فناوری‌نانو در تمام مراحل توسعه داروها ـ از رسانش نوری تا
کاربردهای تشخیصی ـ در آزمایش‌های کلینیکی استفاده خواهد شد.
مهم‌ترین کاربردهای داروسازی نانوزیست‌فناوری در دارورسانی است. این
حوزه راه‌‌حل‌هایی را برای مسائل مختلف ارائه داده و با ممکن ساختن
رسانش داخل سلول‌ها، تزریق‌های پوستی را در دارورسانی بهبود خواهد داد.
در حقیقت همینک یک حوزه کاملاً جدید(نانوپزشکی) با به واقعیت پیوستن
تشخیص‌های دارویی و دارورسانی با استفاده از نانوزیست‌فناوری به واقعیت
می‌پیوندد.
در حالی که هنوز نسبت به مسائل ایمنی نانوذراتی که وارد بدن انسان شده
یا در محیط زیست منتشر می‌شوند مباحثی وجود دارد، این گزارش نشان می‌دهد
که تحقیقات بسیاری در این زمینه‌ها انجام می‌شود و انتظار می‌رود که در
این زمینه مقررات دقیقی نیز تدوین شود که محصولات تولیدی در این حوزه‌ها
کنترل شوند.
این گزارش بازار آینده نانوزیست‌فناوری را بر اساس بررسی جامع و کامل
وضعیت فعلی بازار، فعالیت‌های تحقیقاتی فعلی و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی‌شده
محاسبه و وضعیت کامل ۲۳۸ شرکت و ۱۴۷ قرارداد همکاری را بررسی کرده‌است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این گزارش به نشانیhttp://www.piribo.com/publications/biotechnology/nanobiotechnology.html
مراجعه کنید.