سمینارآشنایی با فناوری نانو در پژوهشسرای ذکریای رازی شهرری

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو(ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای ذکریای رازی شهرری با ارایه مقالات فناوری نانو توسط دانش آموزان برگزار می شود

 در
راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و
دوره های آموزشی فناوری نانو  (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی
فناوری نانو در پژوهش‌سرای ذکریای  رازی شهرری با ارایه مقالات فناوری
نانو توسط دانش آموزان برگزار می‌شود، در ذیل ریز برنامه های سمینار
آورده شده است:

 

ردیف مشخصات
سخنران
سمت موضوع
سخنرانی
۱ آقای
اسماعیل کفایتی
دکترای
نانو فناوری
هیئت
ریسه و داوران
۲ خانم
الهه مستعانی
دانشجوی
کارشناسی ارشد فیزیک
۳ آقای
مهدی دانشیار
کارشناس
ارشد
۴ آقای
سید­هادی موسوی
دانشجوی
کارشناسی ارشد نانو فناوری

 
مدت زمان برگزاری: از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲
تاریخ برگزاری سمینار: ۱۹/۲/۸۷