افزایش ضریب انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی با استفاده از نانو ذرات فلزی در دانشگاه تهران

شناخت خواص و کاربرد نانو سیالات از دیگر شاخه‌های علوم و فناوری نانو است که تحت پژوهش و تحقیق قرار دارد. مهندس جواد رستمی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران یکی از این پژوهشگران داخلی علاقمند به این زمینه می‌باشد که طی یک پروژه کارشناسی ارشد به بررسی اثر نانوذرات فلزی در سیال بر ضریب انتقال حرارت پرداخته است.

شناخت خواص و کاربرد نانو سیالات از دیگر شاخه‌های علوم و فناوری نانو است که تحت پژوهش و تحقیق قرار دارد. مهندس جواد رستمی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران یکی از این پژوهشگران داخلی علاقمند به این زمینه می‌باشد که طی یک پروژه کارشناسی ارشد به بررسی اثر نانوذرات فلزی در سیال بر ضریب انتقال حرارت پرداخته است.

در این پژوهش تاثیر وجود نانو ذرات فلزی از جنس اکسید آلومینیوم در دو سیال آب و اتیلن گلیکول بر میزان انتقال حرارت جابجائی از نوع اجباری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سیال حاوی ۱تا ۱۰ در صد ذرات نانوفلزی از داخل کانالی با دیواره موجدار (که در مبدل‌های حرارتی فشرده استفاده میشود) عبور داده شده است.

نتایج نشان میدهند که وجود این ذرات نانو فلزی بهم فشرده در سیال باعث افزایش میزان انتقال حرارت در این نوع کانال‌ها می‌شود. رستمی با اشاره به اینکه کانال‌های موج دار به دلایل متفاوتی چون؛ سطح زیاد انتقال، حجم مورد نیاز کمتر به علت فشرده کردن موج‌ها، ایجاد گردابه به دلیل جریان گردشی، راندمان بالاتری نسبت به لوله‌ها دارند بیان کرد “کاربرد این طرح در زمینهی خنک کردن قطعات الکتریکی در دستگاه‌های ریز می‌‌باشد.”

وی در خصوص مشکلات و موانع کار گفت: “پژوهش در زمینه‌ی علوم و فناوری نانو پرهزینه است، بطور مثال برای تولید نانو ذرات احتیاج به وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی خاصی می‌باشد و تامین این شرایط باید مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد. همچنین با بیان اینکه ارائه مقالات بین‌المللی، تنها یکی از پارامترهای سنجش سطح علمی کشور است اضافه نمود زمانی که بازتاب اینگونه پژوهش‌ها را در صنعت کشور ببینیم می‌توانیم منتظر پیشرفت باشیم.

رستمی این پژوهش را با راهنمایی دکتر شکوهمند و دکتر رئیسی از استادان دانشکده مکانیک دانشگاه تهران به انجام رسانده است.

جزئیات این پژوهش که از حمایت‌های تشویقی ستاد بهره‌مند شده است، در مجله Enhanced Heat Transfer (جلد ۴، شماره ۱۴) آمده است.