جزییات توافق نامه دانشگاه نانوی آلبانی

سن چارلز چومر که از اعضای مجلس سنا است، قصد دارد تا جزییات توافق نامه‌ای که به گفته وی یک «توافق نامه تاریخی است را منتشر کند. این توافق نامه باعث ایجاد همکاری بین دولت فدرال و دانشگاهِ علوم و مهندسی نانوی آلبانی می‌شود.

سن چارلز چومر که از اعضای مجلس سنا است، قصد دارد تا جزییات
توافق نامه‌ای که به گفته وی یک «توافق نامه تاریخی است را
منتشر کند. این توافق نامه باعث ایجاد همکاری بین دولت فدرال و
دانشگاهِ علوم و مهندسی نانوی آلبانی می‌شود.

چومر اظهار داشت که توافق نامه مذکور، تخصص و منابع فدرال را
به پردیس فناوری نانو در این دانشگاه خواهد آورد و اشاره کرد
که این همکاری، موج جدیدی از حمایت های مالی را به پردیس مذکور
سرازیر خواهد کرد.

چومر ادامه داد که وی پیش از این، ۹۰۰ هزار دلار برای ساخت یک
مرکز تحقیقاتی فناوری‌نانوی جدید در دانشگاه مذکور، تخصیص داده
است. این میزان منابع مالی (که وی آن را هزینه دانه افشانی می
نامد)، سرمایه‌های بیشتری را تا حد ۱۴ میلیون دلار به مرکز
مزبور خواهد آورد.

بنا به اظهارات چومر، وی واسطه‌ای برای تنظیم توافق نامه‌ای
بین پردیس فناوری نانوی آلبانی و موسسه ملی استانداردها و
فناوری (NIST) بوده است و به زودی توسط رییس NIST، به آن ملحق
خواهد شد.

سخنگوی چومر، آلکس دتریک، عنوان کرد که جزییات منتشره از سوی
چومر شامل برنامه های کسب مهارت و حساب های مالیاتی خواهد بود.