توافق نامه همکاری بین ستاد فناوری نانوی روسیه و آژانس فضایی این کشور

بنا به گفته آناتولی پرمینوف، مدیر آژانس فضایی فدرال روسیه، به تازگی این آژانس و ستاد فناوری‌نانوی این کشور یک توافق نامه همکاری سه ساله امضا کرده اند.

بنا به گفته آناتولی پرمینوف، مدیر آژانس فضایی فدرال روسیه،
به تازگی این آژانس و ستاد فناوری‌نانوی این کشور یک توافق
نامه همکاری سه ساله امضا کرده اند.

وی در این باره گفت: «ما نانومواد و نانوسیستم هایی با خصوصیات
منحصر به فرد طراحی خواهیم کرد. همکاری با ستاد فناوری نانوی
روسیه فرآیند تحقیق و توسعه را سرعت بخشیده و میزان استفاده
تجاری از فلزات نانوساختار را افزایش می دهد».

حوزه های اصلی این همکاری، تحقیق و توسعه، آموزش و به کارگیری
متخصصین جوان هستند.