سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه پیام نور اصفهان

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینارعمومی فناوری نانو در دانشگاه پیام نور اصفهان برگزار میشود

در راستای حمایت های تشویقی ستاد

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو از سمینارهای تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینارعمومی فناوری
نانو در دانشگاه پیام نور اصفهان برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های
سمینار آورده شده است:  

ردیف

مشخصات سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

۱

آقای حمید رضا دستجرد

کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی، مدیر عامل
شرکت زیست فناور آپادانا

آشنایی با فناوری نانو، ابزارها و ذرات
بنیادین

۲

آقای حسن شاهی

دکترای میکرو بیولوژی

نانو بیوتکنولوژی

۳

آقای محمد فضیلتی

دکترای بیو شیمی، عضو هیئت دانشگاه صنعتی
اصفهان 

کاربرد فناوری نانو در محیط زیست، نساجی،
کشاورزی

۴

آقای حسن پزشکی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کاربرد فناوری نانو در صنعت،  کاتالیست ها،
الکترونیک و مکانیک

  • مدت زمان برگزاری سمینار: از
    ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷

  • تاریخ برگزاری سمینار: ۲۷/۲/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و
هماهنگی های لازم با شماره  ۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳ آقای دستجرد تماس حاصل فرمائید.