ارزیابی تاثیر یک سمینار آموزشی بر درک دانش‌آموزان از فناوری نانو

روز چهارشنبه ۲۵/۲/۸۷ سمینارآشنایی با فناوری نانودر مجتمع آموزشی مصباح نور منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گردید. به منظور ارزیابی درک کلی دانش‌آموزان از فناوری نانو و نیز اثر بخشی سمینارهای دانش‌آموزی در بالا بردن شناخت آنها، با پخش پرسشنامه ای بین شرکت‌کنندگان، سطح اطلاعات دانش‌آموزان را قبل و بعد از سمینار مورد سنجش قرار گرفت.


روز چهارشنبه ۲۵/۲/۸۷ سمیناری با عنوان “نانو” در مجتمع آموزشی مصباح نور منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گردید. این سمینار که در راستای سیاست‌های حمایتی و تشویقی ستاد از آموزش ‌مفاهیم علوم و فناوری نانو در سطح مدارس شکل گرفته بود، با حضور آقای همدانی معاون آموزش و پرورش منطقه و با شرکت ۲۰۰ نفر دانش‌آموز دختر انجام شد.

سمینار با سخنرانی در خصوص کاربردهای فناوری نانو در صنایع مختلف آغاز شده و با شرح مفهوم فناوری نانو ادامه یافت. در پایان نیز آقای همدانی ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این سمینار و انگیزه بالای شرکت‌کنندگان، از برگزارکنندگان و سخنرانان سمینار تشکر کرده و به لزوم آموزش فناوری‌نانو در این مقاطع تحصیلی تاکید کردند.

مجری این سمینار، به منظور ارزیابی درک کلی دانش‌آموزان از فناوری نانو و نیز اثر بخشی سمینارهای دانش‌آموزی در بالا بردن شناخت آنها، با پخش پرسشنامه ای بین شرکت‌کنندگان، سطح اطلاعات آنها را قبل و بعد از سمینار مورد سنجش قرار داد. از جمله موضوعات مطرح شده در سوالات می‌توان به مفاهیم کلی فناوری‌نانو، شناخت فواید و مضرات آن، طریقه آشنایی دانش‌آموز با این فناوری و … اشاره نمود.

بررسی‌ها حاکی از آن بود که پیش از سمینار، نیمی از دانش‌آموزان آشنایی اندکی با فناوری‌نانو داشتند، اما با شرکت در سمینار سطح آشنایی ۷۰ درصد آنها به حد مناسبی رسید. پیش از سمینار، ۶۶ درصد افراد شرکت‌کننده مطالبی راجع به مزیت‌های این فناوری می‌دانستند و بر این باور بودند که این فناوری صرفاً مزیت‌آفرین است در حالیکه در پایان به محدودیت‌های این فناوری نیز اذعان داشتند.

اکثر دانش‌آموزان بواسطه مدرسه با فناوری نانو آشنا شده‌ بودند و کاربرد نانو را محدود به صنایع شیمیایی و پزشکی می‌دانستد، این در حالیست که پس از سمینار به ماهیت بین رشته‌ای بودن این فناوری و کاربرد وسیع آن در صنایع مختلف واقف شده بودند.

حدود ۴۰ درصد افراد، تزریق دارو به بدن توسط نانو ربات‌ها را جالبترین کاربرد این فناوری می‌دانند و ۷۳ درصد آنها علاقمند به پژوهش در زمینه کاربردهای این فناوری در پزشکی هستند.