حمایت‌های تشویقی ستاد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۶ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۹ مورد مردود، ۵ مورد ناقص و ۵۲ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۶ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۹ مورد مردود، ۵ مورد ناقص و ۵۲ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۴۳ پایان نامه کارشناسی ارشد
۳ پایان نامه دکتری
۵ مورد مقاله ISI
1 مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir می باشند.