تهیه فیلم‌های نازک خودآرا بر روی سطوح طلا در دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حبیب کاظمی دانش‌آموخته دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس در طی پژوهشی اقدام به سنتز یک – تک لایه خودآرا – بر سطح طلا نموده است.

 تک لایه‌های خودآرا از شاخه‌های جذاب و پرکاربرد فناوری نانو می‌باشند که منجر به تشکیل ساختارهای منظم دو بعدی و سه بعدی نانومتری می‌شوند.

دکتر سید حبیب کاظمی دانش‌آموخته دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس در طی پژوهشی اقدام به سنتز یک “تک لایه خودآرا” بر سطح طلا نموده است.

دکتر کاظمی در گفتگو با بخش اخبار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اظهار داشتند: ” مولکول‌های آلی تیوله به طور خودبخودی بر سطح طلا جذب شده و فیلم‌های‌ نازک همگنی را بر روی سطح طلا تشکیل می‌دهند. بسته به ابعاد مولکول‌های آلی استفاده شده، ضخامت فیلم‌ تشکیل شده بین حداقل چند آنگستروم تا حداکثر ۲ نانومتر تغییر می‌کند. مولکول آلی استفاده شده در این پژوهش، نوکلئوفیل گلوتاتیون می‌باشد که یک مولکول زیستی بسیار ارزشمند است. در بخش دیگری از این کار انجام واکنش بر روی این تک لایه به اثبات رسیده و سینتیک آن تخمین زده شده است” .

مجری این طرح هدف از انجام این کار را، تلاش برای اتصال مولکول‌های ارزشمند به تک لایه‌ها بیان کرده و گفت: “این تحقیقات هنوز به مرحله تبدیل به محصول نرسیده اما موضوع بسیار مورد توجهی است، تا آنجا که مقاله حاصل از این پژوهش از سوی مجله معتبرElectroanalytical chemistry.، بعنوان مقاله داغ ماه گذشته انتخاب شده است. این امر می‌تواند نشان از جذابیت و تازگی این فعالیت برای محققین سراسر دنیا باشد. علاوه بر اینکه کاربرد‌های شاخصی برای این تک لایه‌ها متصور است که از آن جمله می‌توان به درمان‌های هوشمند (انتقال داروی ثبت شده بر روی سطوح اصلاح شده) در علوم پزشکی اشاره کرد.”

این پژوهش با همکاری دکتر مجتبی شمسی پور، دکتر عبدالحمید علیزاده، دکتر میرفضل‌الله موسوی و دکتر مارک ورکینین انجام شده و از حمایت‌های تشویقی ستاد بهره‌مند گردیده است.

جزئیات کامل این طرح در مجله Electroanalytical Chemistry در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است.