سنتز آزمایشگاهی نانوکامپوزیت‌های سازگار شده (PA/ABS/Clay) در دانشگاه تهران

دکتر سید حسن جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران با همکاری مهندس لادن اصحابی در قالب یک پروژه کارشناسی ارشد به دانش فنی تولید نانوکامپوزیت PA/ABS/Clay دست یافته‌اند.

در حال حاضر نانوکامپوزیت‌ها پلیمری به عنوان یکی از شاخه‌های فناوری‌نانو از لحاظ تجاری موقعیت بسیار مناسبی دارند. این امر به دلیل تفاوت مشهود میان خواص کامپوزیت‌های پرشده با نانو پرکننده‌ها نسبت به کامپوزیت‌های پرشده با پرکننده‌های میکرومتری می‌باشد. کوچکتر بودن اندازه ذرات منجر به ایجاد خواص بی‌نظیری در نانوکامپوزیت‌ها گردیده است.

اخیراً تولید آکریلونیتریل- بوتادین- استایرن ترپلیمر در پتروشیمی ایران آغاز گردیده، از اینرو ساخت نانوآلیاژ و نانوکامپوزیت‌های این پلیمر علاوه بر اینکه موجب توسعه دامنه تولیدات محصولات پتروشیمی می‌شود، می‌تواند بهره‌وری اقتصادی قابل توجهی نیز داشته باشد. آلیاژ و نانوآلیاژ پلی‌آمید/ آکریلونیتریل_بوتادین_استایرن ترپلیمر/ خاک‌رس PA/ABS/Clay، انتخاب مناسبی جهت تولید انواع تزیینات داخلی و خارجی خودرو نظیر کنسول مرکزی، نازل خلاء، پوشش کیسه‌هوا، قاب دور ضبط، سپر و … می‌باشد. این آلیاژ پلیمری حدود ۲۵ سال است که در دنیا برای صنایع اتومبیل تولید و استفاده می‌شود.

دکتر سید حسن جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران با همکاری مهندس لادن اصحابی در قالب یک پروژه کارشناسی ارشد به دانش فنی تولید این نانوکامپوزیت دست یافته‌اند. این پروژه در سه مرحله انجام پذیرفته است: مطالعه مدل سیستم چندفازی آلیاژ، سنتز آلیاژ با استفاده از روش اختلاط مذاب تحت شرایط بهینه و انجام آنالیزهای تعیین مشخصات نانوکامپوزیت تولیدی. در مرحله تعیین مشخصات، رفتار رئولوژیکی توسط رئومتر چرخشی، مورفولوژی و نحوه پراکنش نانو ذرات توسط دستگاه‌های XRD،TEM و SEM، رفتار دینامیکی- مکانیکی به کمک DMTA، رفتار حرارتی و کریستالیزاسیون نمونه‌ها با استفاده از DSC و TGA بررسی شده‌اند.

این پژوهش با همکاری مرکز تحقیقات پلیمر درسدن- آلمان (برای انجام برخی آنالیزها) و دکتر حسین علی خنکدار سنگدهی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران انجام گرفته و از حمایتهای تشویقی ستاد بهره‌مند شده است. جزئیات طرح در مجله Polymer(جلد ۴۹، شماره ۸، صفحات ۲۱۲۶-۲۱۱۹، سال ۲۰۰۸) منتشر گردیده است.