انتشار سند اصلاحی پیشگامی ملی فناوری نانو

اخیراً اعلام شده است که انجمن علم و فناوری هاوس، سند اصلاحی پیشگامی ملی فناوری نانو (NNI)، به نام H.R. 5940 را منتشر کرده است. این سند NNI را به روز کرده و توسعه می‌دهد.

اخیراً اعلام شده است که انجمن علم و فناوری هاوس، سند اصلاحی پیشگامی ملی فناوری نانو (NNI)، به نام H.R. 5940 را منتشر کرده است. این سند NNI را به روز کرده و توسعه می‌دهد.
بارت گوردون، رییس انجمن مذکور این مطلب را به اتحادیه‌ی NanoBusiness Alliance اعلام کرده است. این اتحادیه به شکل نزدیکی با گوردون، رالف هال، یک مقام عالی‌رتبه‌ی انجمن مذکور و سایر اعضا و کارکنان این انجمن همکاری کرده است تا تضمین کند که سند ذکرشده، فعالیت‌های نانویی فدرال را یک گام به جلو می‌برد.
این موضوع علاوه بر اینکه به آمریکا کمک خواهد کرد تا از طریق حمایتِ بیشتر از فناوری نانو، به مزایای این فناوری دست پیدا کند و با ارتقای آموزش علمی، برای این فناوری نیروی کار تربیت کند، با افزایش تحقیقات به حل مشکلات فناوری نانو در زمینه‌های سلامت و محیط کمک می‌کند.
جان کری، رییس کمیسیون علم، فناوری و نوآوری مجلس سنا، در دیدگاه‌های خود که در کنفرانس NanoBusiness 2008 بیان نمود، عنوان کرد که متعهد است تا تدوین مقررات در NNI را در مجلس پی‌گیری نماید.
همچنینNanoBusiness Alliance با کمک وکیل سیاست عمومی خود، گیتس، به شکل وسیعی با اعضا و کارکنان انجمن هاوس و مجلس سنا، در زمینه توسعه‌ی این مقررات به بحث نشسته است. در همین راستا و در ماه مارس، چندین نفر از اعضای عالی‌رتبه‌ی این اتحادیه برای ملاقات با تصمیم‌گیران اصلی در مجلس و فرمانداری، به واشنگتن آمدند.