کارگاه آموزشی نانوالکترونیک استان قزوین

انجمن علمی برق دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اولین کارگاه‌اموزشی نانوالکترونیک را در استان فزوین برگزار می‌کند. در این دوره دو روزه ۳۲۰ دانشجو و فارغ التحصیل از ۱۰ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدکه عموماً از رشته‌های برق، رایانه و فیزیک هستند شرکت دارند.
دانشگاه‌های شرکت‌کننده در این دوره عبارتند از: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، تهران جنوب، ساوه و ابهر، دانشگاه بین المللی امام (ره) قزوین، دانشگاه پیام نور قزوین.


انجمن علمی برق دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اولین کارگاه‌اموزشی نانوالکترونیک را در استان فزوین برگزار می‌کند.
در این دوره دو روزه ۳۲۰ دانشجو و فارغ التحصیل از ۱۰ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدکه عموماً از رشته‌های برق، رایانه و فیزیک هستند شرکت دارند.
دانشگاه‌های شرکت‌کننده در این دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، تهران جنوب، ساوه و ابهر، دانشگاه بین المللی امام (ره) قزوین، دانشگاه پیام نور قزوین.
سرفصل‌های ارائه شده:
۱- مقدمات فناوری نانو ۲- نانو ساختارها ۳- نانولوله‌های کربنی ۴- نانوالکترونیک ۵- نانو رباتیک ۶- اندازه‌گیری در فناوری نانو ۷- الکترونیک مولکولی
استاد ارائه‌کننده دوره: جناب آقای یاسر عبدی (هیئت علمی دانشگاه تهران)
دبیر علمی دوره: جناب آقای دکتر مهاجر زاده (هیئت علمی دانشگاه تهران)
بعد از اتمام دوره به افراد شرکت‌کننده گواهی شرکت در دوره نیز اعطا خواهد شد.

 برنامه زمانبندی کارگاه:
روز اول ۲۲ خرداد ماه

۹-۱۰: افتتاحیه
۱۰- ۱۳ : مقدمات فناوری‌نانو، نانو ساختارها
۱۳-۱۴ : نهار و نماز
۱۴-۱۷: نانولوله‌های کربنی
۱۷-۱۹: نانوالکترونیک
 روز دوم ۲۳ خرداد ماه
۹-۱۲: نانوالکترونیک
۱۲-۱۳: نانو رباتیک
۱۳-۱۴: نهار و نماز
۱۴-۱۶: اندازه‌گیری در فناوری نانو
۱۶-۱۸: الکترونیک مولکولی
۱۸-۱۹: موسیقی سنتی و تقدیر از دانشجویان برگزار کننده.