مراحل ثبت نام و شرکت در اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو

اولین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری نانو در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷ با حضور نهادها، موسسات و شرکت های مرتبط در این حوزه برگزار می‌گردد.

اولین نمایشگاه توانمندیهای ملی فناوری نانو در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷ با حضور نهادها، موسسات و شرکت های مرتبط در این حوزه برگزار میگردد. در همین ارتباط هزینه شرکت در نمایشگاه و اجاره غرفه به ازای هر متر مربع به میزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال، برابر یکصد هزار تومان از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اعلام گردید.
همچنین بر اساس سیاستهای حمایتی ستاد، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای نوپا تا سقف ۹ متر مربع شامل تخفیف به میزان زیر خواهند شد.

تخفیف ۵۰ درصدی
• شرکتهای ایرانی دارای محصول نانو
• شرکتهای ایرانی خدمات فناوری فعال در حوزه نانو
تخفیف ۸۰ درصدی
• دانشگاهها و مراکز پژوهشی
• مراکز رشد و پارکهای فناوری فعال در حوزه فناوری نانو
• آزمایشگاهها و مراکز خدماتی مرتبط با فناوری نانو
• نشریات تخصصی مرتبط فعال در حوزه فناوری نانو
• کارگزاران انتقال و انتشار فناوری
متقاضیان حضور در نمایشگاه میتوانند برای کسب اطلاع از ضوابط حضور در نمایشگاه و دریافت فرم ثبتنام اولیه به نشانی اینترنتی www.nano.ir/exhibition مراجعه نمایند. به منظور درخواست حضور در نمایشگاه متقاضیان باید فرم ثبت نام اولیه را تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایند. در این مرحله مراتب تایید و یا عدم تایید حضور در نمایشگاه از سوی دبیرخانه نمایشگاه به اطلاع متقاضیان میرسد. در مرحله آخر متقاضی باید هزینه ثبت نام را به حساب سیبای ۰۱۰۳۱۱۴۵۵۸۰۰۴ به نام شرکت کارآفرینی و فنآوری ایران (کفا) نزد بانک ملی واریز و اصل و رونوشت آن را به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نماید که به منزله ثبت نام قطعی حضور در اولین نمایشگاه توانمندیهای ملی فناوری نانو محسوب میگردد.