سمینارآشنایی با فناوری نانو در سازمان آموزش و پرورش شهرستان زرین‌شهر اصفهان

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای و دوره‌های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو ویژه دبیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان زرین‌شهر در اصفهان برگزار می‌شود.

New Page 1

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو از سمینارهای و دوره های آموزشی
فناوری نانو  (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو
ویژه دبیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان زرین شهر در اصفهان برگزار می
شود، در ذیل ریز برنامه های سمینار آموزشی آورده شده است:

ردیف

مشخصات سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

۱

آقای احمد احمدیان

لیسانس علوم تربیتی، مدیر آموزش
و پرورش زرین شهر

اهمیت آموزش فناوری نانو

۲

آقای فدایی

لیسانس شیمی هسته ای

مقدمه ای بر فناوری نانو

۳

آقای حمیدرضا دستجرد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، مدیر
عامل شرکت زیست فناور آپادانا

نانو ابزارها، ذرات بنیادین

۴

آقای حسن شاهی

دکترای میکرو بیولوژی

کاربرد فناوری نانو در صنایع
مختلف

  • مدت زمان برگزاری سمینار: از
    ساعت ۸ الی ۱۲

  • تاریخ برگزاری: ۵/۴/۸۷  و
    ۶/۴/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در
سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم با شماره

۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳
 آقای دستجرد تماس حاصل فرمائید.

.