تولید نانو دارو بوسیله شرکت Cyt Immune

شرکت Cyt Immune یکی از شرکتهای پیشگام در زمینه توسعه فناوری نانو در درمان سرطان است و اولین شرکتی است که از امکانات زیست ساخت موسسه زیست فناوری دانشگاه مریلند (UMBI) استفاده می کند. قصد این موسسه با ۱۶ خدمه و کارمند کمک به شرکتهای کوچک در جهت کسب استانداردهای فدرال برای محصولات‌شان است.

شرکت Cyt Immune یکی از شرکتهای پیشگام در زمینه توسعه فناوری
نانو در درمان سرطان است و اولین شرکتی است که از امکانات زیست
ساخت موسسه زیست فناوری دانشگاه مریلند (UMBI) استفاده می کند.
قصد این موسسه با ۱۶ خدمه و کارمند کمک به شرکتهای کوچک در جهت
کسب استانداردهای فدرال برای محصولات‌شان است.

این شرکت با همکاری با UMBI در صدد توسعه AuriTol که یک داروی
ضدسرطان مبتنی بر نانو فناوری است می‌باشد. این دومین داروی
شرکت Cyt Immune است و اولین داروی آن AurImune در مرحله دوم
مطالعات بالینی جهت ورود به بازار است.

این شرکت فناوری ثبت شده‌ای دارد که بر اساس آن قادر است با
اتصال داروها به نانو ذرات طلا و هدایت آن ها در جریان خون
اهداف مشخصی از جمله سلولهای سرطانی را هدف قرار دهد. این شرکت
فناوری خود را آزمایش کرده و در صدد است آن را به UMBI جهت
تولید فرمولاسیون های مبتنی بر نانو فناوری منتقل سازد. UMBI
نیز در صدد است با تولید گسترده و تقویت محصول کارایی آن را در
مطالعات بالینی افزایش دهد.

به گفته یکی از محققان بسیاری از شرکت های بزرگ داروسازی خود
شرایط تولید خوب دارو را دارا می‌باشند و نیازی به چنین
قراردادهایی ندارند؛ با این حال UMBI درصدد است بدون در نظر
گرفتن درآمدهای مالی به شرکتهای کوچکی که پروژه های کوچک دارند
و درصدد توسعه و یافتن جایگاهی هستند کمک کند.