حمایت های ستاد در خرداد ماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

در خرداد ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۶ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۰۳ مورد قابل قبول، ۲۷ مورد مردود و۱۶ مورد ناقص بوده‌‌اند.

در خرداد ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۶ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۰۳ مورد قابل قبول، ۲۷ مورد مردود و ۱۶ مورد ناقص بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند: 
۵۳ مورد پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۴ مورد پایان نامه دکتری 
۲۹ مورد مقاله ISI 
۵ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور 
۱ مورد چاپ کتاب 
۱ مورد مقاله علمی – پژوهشی 

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir هستند.