حمایتهای تشویقی فعالیتهای ترویجی در اردیبهشت ۸۷

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، حمایت از همایش‌های ترویجی و آموزشی در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش را از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۶ آغاز نموده است. در این برنامه، هر دانشگاه یا مرکز آموزش و پرورش که اقدام به برگزاری یک همایش یا دوره آموزشی نماید بین ۲ تا ۵ میلیون ریال، بسته به سطح دوره و محل برگزاری حمایت می‌شود.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، حمایت از همایش‌های ترویجی و آموزشی در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش را از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۶ آغاز نموده است. در این برنامه، هر دانشگاه یا مرکز آموزش و پرورش که اقدام به برگزاری یک همایش یا دوره آموزشی نماید بین ۲ تا ۵ میلیون ریال، بسته به سطح دوره و محل برگزاری حمایت می‌شود. دستور العمل این حمایت‌ها در بخش ترویج سایت ستاد موجود است.

در این راستا تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۷ بیش از ۴۰ برنامه آموزشی در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش شهرهای مختلف برگزار شده است که مدارک ۸ مورد از آنها تکمیل شده و جمعاً مبلغ ۲۲ میلیون و صد هزار ریال به حساب برگزارکنندگان آنها واریز شده است.

فهرست این مراکز در ذیل آمده است.
 

مبلغ واریزی (ریال) عنوان برنامه نام مرکز یا دانشگاه فعالیت
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو پژوهشسرای برازنده مقدم دانش آموزی
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ سمینار آشنایی با فناوری نانو پژوهشسرای صائب اصفهان
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ سمینار آشنایی با فناوری نانو و نانوبیوفناوری پژوهشسرای دکتر حسابی شهرقدس کرج
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دوره آشنایی با مفاهیم فناوری نانو و کاربردهای آن پژوهشسرای جوان منطقه ۵ تهران
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم فناوری نانو به همراه کارگاه عملی پژوهشسرای مهرگان خمینی شهر
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سمینار آشنایی با فناوری نانو سازمان آموزش و پرورش اردکان
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ آشنایی با فناوری نانو و معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دانشگاه زابل دانشجویی
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ سمینارآشنایی با فناوری نانو دانشگاه قوچان
۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ جمع کل حمایت‌های تشویقی ترویجی در اردیبهشت ۸۷
مبالغ حمایت از سایر مراکز نیز پس از تکمیل مدارک و انجام ارزیابی، واریز خواهد شد.