دوره‌ آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابوریحان در زرین شهر (اصفهان)

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای و دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو (ویژه‌ آموزش و پرورش) ، دوره آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر در پژوهش‌سرای زرین‌شهر در اصفهان برگزار می‌شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای و دوره های
آموزشی فناوری‌نانو (ویژه‌ آموزش و پرورش) ، دوره آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو
ویژه دانش آموزان دختر و پسر در پژوهش سرای زرین شهر در اصفهان برگزار می شود، در
ذیل ریز برنامه های دوره آموزشی آورده شده‌است:

ردیف مشخصات
سخنران
سمت موضوع
سخنرانی
۱ آقای
مجتبی فدایی
لیسانس
شیمی
آشنایی
با مفاهیم فناوری‌نانو
۲ آقای
حمید­رضا دستجرد
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، مدیر عامل شرکت زیست فناور آپادانا ابزارهای فناوری‌نانو
۳ خانم
هدی فرحناکیان
لیسانس
فیزیک
آشنایی
با کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت
۴ خانم
مریم خادمی زاده
فوق
لیسانس بیو­شیمی
نانو
بیو­تکنولوژی

تاریخ شروع دوره آموزشی: ۲۰/۴/۸۷
تعداد ساعات آموزشی: ۱۰ جلسه ۱۸ ساعت

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم با شماره
۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳ آقای دستجرد تماس حاصل فرمائید.