تأمین مالی مرحله دوم برنامه ملی علم و فناوری‌‌نانوی تایوان

بر اساس برنامه‌ای که کمیته ملی علوم کشور تایوان پیشنهاد کرده‌است، این کشور مبلغ ۲۳ میلیارد دلار برای تأمین مالی مرحله دوم برنامه ملی علم و فناوری‌‌نانوی این کشور را اختصاص خواهد داد.

بر اساس برنامه‌ای که کمیته ملی علوم کشور تایوان پیشنهاد کرده‌است، این کشور مبلغ
۲۳ میلیارد دلار برای تأمین مالی مرحله دوم برنامه ملی علم و فناوری‌‌نانوی این
کشور را اختصاص خواهد داد.

دولت تایوان برنامه‌ریزی کرده‌است تا مبلغ ۲۳ میلیارد دلار(۷۲۶ میلیون دلار آمریکا)
برای تأمین مالی مرحله دوم برنامه ملی علم و فناوری‌‌نانوی این کشور اختصاص دهد.
این برنامه ـ که برای سال ۲۰۱۴-۲۰۰۹ طراحی شده‌است ـ در کمیته ملی علوم این کشور
پیشنهاد شده‌است.
میزان بودجه مرحله اول برنامه علم و فناوری‌‌نانو ـ که در سال ۲۰۰۳ آغاز گردید ـ
۸/۱۷ میلیارد دلار تایوان بوده‌است که دوره زمانی آن تا پایان سال جاری میلادی تمام
می‌شود.
برخی از دستاوردهای مرحله اول برنامه ملی علم و فناوری‌نانو این کشور عبارتند از:

• انتشار بیش از چهار هزار مقاله علمی- تحقیقاتی تا به‌ امروز؛
• آغاز به کار ده‌ها گروه تحقیقاتی برجسته در زمینه فناوری‌نانو؛
• تقویت روابط بین صنعت، دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی.
به گفته وو ماو کوان، رئیس مؤسسه فیزیک ـ که زیر نظر مؤسسه تحقیقاتی سینیکاست ـ
دست‌اندرکاران این برنامه هم‌اکنون مشغول تدوین چارچوب مرحله بعدی برنامه هستند.
این افراد به دنبال تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای حمایت مالی بیشتر از آنها
هستند.
به گفته وو، اولویت‌های تحقیقاتی مرحله بعدی برنامه علم و فناوری‌نانوی تایوان
موارد زیر خواهند بود:
• نانوالکترونیک؛
• فناوری اُپتوالکترونیک؛
• تجهیزات نانومقیاس؛
• فناوری‌نانو برای انرژی و کاربردهای زیست‌محیطی؛
• تحقیقات بیوپزشکی نانومقیاس؛
• فناوری‌های مختلف مورد استفاده در صنایع سنتی و صنایع با پتانسیل بالا.
به گفته مقامات کمیته ملی علوم، تاکنون برخی از پروژه‌های تحقیقاتی در چارچوب مرحله
اول این برنامه تکمیل شده‌اند که عبارتند از: شبیه‌سازی مدارها و الگوهای تشریح ژن
در دروسوفیلای مغز، داروسازی هدفمند برای دیابت، و مواد متخلخل نانو برای سلول‌سازی
و ژن‌درمانی.
همچنین برخی از این پروژه‌ها نیز در مرحله تولید صنعتی یا تولید انبوه هستند که
عبارتند از: مواد مختلف، تجهیزات، ماشین‌آلات، عناصر و تجهیزاتی که از فناوری‌نانو
استفاده می‌کنند.