اجماع و تعهد سازمان‌های آمریکا بر انجام تحقیقات در زمینه ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو

راهیرد ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو در ایالات متحده ‌امریکا نشان‌دهنده اجماع و تعهد سازمان‌های وابسته به پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا(NNI) برای انجام تحقیقات در زمینه ‌ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو است.

راهیرد ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو در ایالات متحده ‌امریکا نشان‌دهنده
اجماع و تعهد سازمان‌های وابسته به پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا(NNI) برای
انجام تحقیقات در زمینه ‌ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو است.

در سال ۲۰۰۶ دولت فدرال ایالات متحده ‌امریکا، مبلغ ۶۴ میلیون دلار را در ۲۶۴ پروژه
مربوط به جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو از طریق هفت سازمان فدرال،
سرمایه‌گذاری کرد.
اولویت‌های راهبرد ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو در ایالات متحده ‌امریکا
عبارتند از:
شناسایی و اولویت‌بندی تحقیقات ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی در حوزه فناوری‌نانو؛
تجزیه و تحلیل وضعیت تحقیقات فعلی هفت سازمان فدرال که در زمینه تحقیقات ایمنی،
سلامت و زیست‌محیطی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛
تجزیه و تحلیل زمینه‌هایی که مستلزم تحقیقات بیشتری هستند؛
تدوین برنامه‌ای که حوزه‌های تحقیقاتی را‌ شناسایی کند.
راهبرد تحقیقات مرتبط با ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی، به تحقیقات و اطلاعاتی اولویت
می‌دهد که به دنبال ‌شناسایی مسائل ایمنی، سلامتی و زیست‌محیطی نانومواد مهندسی شده‌است.

این راهبرد تحقیقاتی نتیجه تلاش یک گروه تحقیقاتی برجسته در این زمینه ‌است. این
راهبرد منعکس‌کننده اجماع و تعهد سازمان‌های وابسته به پیشگامی ملی فناوری‌نانوی
آمریکا(NNI) برای انجام تحقیقات در زمینه‌ ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو
است.
این سند نشان می‌دهد که پیشگامی ملی فناوری‌نانو به‌طور راهبردی و نظام‌مند به
انجام تحقیقات در زمینه ‌ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو توجه می‌کند.
متن کامل این راهبرد به‌طور رایگان از طریق نشانیwww. nano.
gov/NNI_EHS_Research_Strategy. pdf قابل دریافت است.