انتشار گزارش بودجه سال مالی ۲۰۰۹، پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا

کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس(NSET)، خلاصه‌ای از بودجه سال مالی ۲۰۰۹ پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا(NNI) را منتشر کرده‌است که در آن برنامه‌ها و فعالیت‌های ۲۵ سازمان فدرال درگیر در NNI تشریح شده‌‌است.

کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس(NSET)، خلاصه‌ای از بودجه سال مالی ۲۰۰۹
پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا(NNI) را منتشر کرده‌است که در آن برنامه‌ها و
فعالیت‌های ۲۵ سازمان فدرال درگیر در NNI تشریح شده‌‌است.

کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس(NSET) ـ که از کمیته‌های وابسته به کمیته
انجمن علوم و فناوری ملی است ـ خلاصه‌ای از بودجه سال مالی ۲۰۰۹ پیشگامی ملی فناوری‌نانوی
آمریکا(NNI) را منتشر کرده‌است.
این گزارش، مکمل بودجه ریاست جمهوری برای سال مالی
۲۰۰۹ است که ضمن ارائه جزئیات بودجه NNI، برنامه‌هایی را که در چارچوب این بودجه
باید اجرا شوند، مشخص کرده‌است.
در این گزارش برنامه‌ها و فعالیت‌های ۲۵ سازمان فدرال درگیر در NNI تشریح شده‌‌است.
میزان بودجه سال مالی ۲۰۰۹ برای برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو آمریکا، حدود ۵/۱
میلیارد دلار است که بیانگر رشد پایدار سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌نانو از طریق
برنامه NNI می‌باشد.
این میزان سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه فناوری‌نانو طی ۹ سال گذشته، نشان‌دهنده
حمایت گسترده کنگره و دولت از پیشگامی ملی فناوری‌نانو در این کشور است.
بر اساس این گزارش برخی از اولویت‌های NNI عبارتند از:
• حمایت گسترده از تحقیقات بنیادی؛
• توسعه زیرساخت‌ها؛
• انتقال فناوری.
 NNI انتظار دارد این حمایت‌ها منجر به پیشرفت‌ها و ایجاد قابلیت‌های گسترده‌شده و
در جهت اولویت‌های ملی باشند.
افزایش سرمایه‌گذاری به‌وسیله سازمان‌های مأموریت‌گرا در تحقیقات فناوری‌نانو از
سال ۲۰۰۱، نشان‌دهنده شناخت این سازمان‌ها از توانایی فناوری‌نانو است.
برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از:
افزایش حمایت مالی NNI از انجام تحقیقات در زمینه پدیده‌ها و فرایندهای نانومقیاس
بنیادی؛ به طوری که این میزان حمایت از ۴۸۱ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷، به ۵۵۱ میلیون
دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته‌است.
میزان بودجه پیشنهادی، نشان‌دهنده رشد منظم بودجه تحقیقات در زمینه ابزارسازی،
مترولوژی و استانداردهاست، به طوری‌ که میزان بودجه این حوزه‌ها از ۵۳ میلیون دلار
در سال ۲۰۰۷، به ۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته‌است و میزان بودجه
تحقیقات نانوساخت هم از ۴۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷، به ۶۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹
افزایش یافته‌است.
میزان بودجه پیشنهادی برای تحقیق و توسعه در زمینه ‌ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی(EHS)
در سال ۲۰۰۹ معادل ۷۶ میلیون دلار است، بودجه واقعی این حوزه در سال ۲۰۰۵ حدود ۵۳
میلیون دلار بود.
 رشد منظم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه EHS نشان‌دهنده توجه
چشمگیر راهبرد NNI به توسعه توانایی انجام تحقیقات باکیفیت بالا در حوزه فناوری‌نانو
است. در جداول این سند، تحقیق و توسعه در زمینه EHS، تحقیقاتی تعریف می‌شوند که هدف
اصلی آن ‌شناسایی ریسک‌های فناوری‌نانو برای سلامت و محیط زیست است.
افزایش منابع مالی تحقیق و توسعه برای وزارت انرژی، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری و
بنیاد ملی علوم، نشان‌دهنده تعهد ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری در تحقیقات علوم و
مهندسی فیزیک، به‌عنوان بخشی از پیشگامی رقابت‌پذیری این کشور است.
.