ششمین نشست جامع ISO در حوزه فناوری نانو

در &#۱۷۷۸&#۱۷۸۲ تا &#۱۷۷۹&#۱۷۷۶ ماه می سال&#۱۷۷۸&#۱۷۷۶&#۱۷۷۶&#۱۷۸۴، ششمین نشست جامع فناوری نانو از سوی کمیته‌ی فنی TC 229 متعلق به موسسه بین‌المللی استانداردها (ISO) برگزار گردید.


در ۲۶ تا ۳۰ ماه می ۲۰۰۸ ششمین نشست جامع فناوری نانو از سوی کمیته‌ی فنی TC 229 متعلق به موسسه بین‌المللی استانداردها (ISO) برگزار گردید. بیش از ۱۲۵ نماینده از ۳۰ کشور عضو (که شامل شرکت‌کنندگانی از آفریقای جنوبی، هند و روسیه می‌شدند) در بوردو فرانسه گرد همآمدند تا به تحقق اهداف کمیته‌ی مذکور در زمینه‌ی استانداردسازی فناوری‌نانو کمک کنند.

هیات نمایندگان ایالات متحده که توسط دکتر کلایتون تیگو، مدیر اداره‌ی ملی هماهنگی فناوری نانو، هدایت می‌شد شامل شانزده نماینده از صنعت، دولت و محافل قضایی بود. این هیات، بزرگ‌ترین هیاتی بود که تاکنون از سوی ایالات متحده برای نشست جامع TC 229 اعزام گردیده است. دستاوردهای عمده‌ی نشست کارگروه TC 229 شامل نهایی‌سازی برای TC به‌منظور انتشار یک گزارش فنی است .

ولادمیر موراشوف، مدیر سازمان ملی سلامت و ایمنی(NIOSH) ، مدیر این پروژه است. وی می‌گوید: «این گزارش فنی که با راهنماییNIOSH تهیه شده است، نشان‌‌دهنده‌ی گامی مهم به سوی توسعه‌ی معتبر فناوری نانو است و انتظار می‌رود که به صورت گسترده به عنوان شالوده‌ای برای برنامه‌های ملی سلامت و ایمنی فناوری نانو در دنیا استفاده شود».

همچنین TC 229 موافقت کرده است تا با انتشار نخستین شرح خصوصیات فنی از کارگروه ۱، مجموعه‌ی اصطلاحات برای اجزای نانویی: نانوذرات، نانوبشقاب‌ها و نانوالیاف یک گام به جلو رود. این دو متنِ منتشر‌شده نخستین تلاش‌هایی است که از سوی کمیته‌ی مذکور برای کامل‌نمودن فرآیند انتشار یک متن ISO انجام گرفته است.