همکاری‌های علمی روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه‌ی فناوری نانو، سلامت و نانومواد

بر اساس بیانیه مشترک شورای همکاری تحقیقاتی میان اتحادیه اروپا و روسیه، به نظر می‌رسد همکاری‌های علمی میان این دو مجموعه در سال‌های آینده افزایش یابد.

بر اساس بیانیه مشترک شورای همکاری تحقیقاتی میان اتحادیه اروپا و روسیه، به نظر
می‌رسد همکاری‌های علمی میان این دو مجموعه در سال‌های آینده افزایش یابد.

در این بیانیه مشترک، هر دو طرف با ایجاد همکاری‌های علمی میان خود موافق بوده و به
عقیده‌ی آنها همکاری میان اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه‌ی تحقیقات یکی از
مهم‌ترین زمینه‌های همکاری بوده و نقش این همکاری نزدیک، از لحاظ روند
اجتماعی-اقتصادی، توسعه اقتصادی و مدیریت اثربخش منابع از اهمیت فزاینده‌ای
برخوردار خواهد بود.

مشارکت فعالانه دانشمندان روسی در طی چندین دهه با همتایان خود در اتحادیه اروپا
اکثرا در قالب برنامه‌های تحقیقات و فناوری جامعه اروپا بوده است.

علاوه بر توافقنامه همکاری که در سال ۲۰۰۰ بسته شد، اتحادیه اروپا و روسیه در سال
۲۰۰۳ تصمیم گرفتند یک فضای مشترکی ایجاد کنند که از این طریق جوامع تحقیقاتی هر دو
طرف، بتوانند در زمینه‌های راهبردی کلیدی از قبیل تحقیقات فضایی، هوانوردی، منابع
تجدیدپذیر انرژی و فناوری‌نانو با یکدیگر همکاری کنند.

با پایان این توافقنامه‌ی همکاری علمی در سال ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا و روسیه تصمیم
دارند این توافق‌نامه را توسعه دهند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا قصد دارد ‌جهت مشارکت در “سطح جدید کیفی”، درخواست
روسیه را مبنی بر مشارکت در برنامه‌ی هفتم تحقیقات و فناوری اروپا (FP7) و سایر
موضوعات مرتبط از قبیل ملزومات اداری، حقوقی، سازمانی و رویه‌ای، ارزیابی کند.

چنین موقعیتی به محققان روسی این فرصت را می‌دهد که در تمامی فراخوان‌های FP7 شرکت
کرده و با سایر دانشمندان اروپا به رقابت بپردازند.