ساخت نانو کاغذهای مقاوم در برابر پاره شدن

محققان سوئدی و ژاپنی موفق به ساخت نوع جدیدی کاغذ شده‌اند که در صورت کشیده شدن مقاومتی در حد ورقه‌ای آهن دارد. جهت این منظور دانشمندان خمیر چوب را در مجاورت مواد شیمیایی خاصی قرار دادند تا نانو کاغذهای سلولزی تولید گردند.

محققان سوئدی و ژاپنی موفق به ساخت نوع جدیدی کاغذ شده اند که در صورت کشیده شدن
مقاومتی در حد ورق‌های آهن دارد. این ماده جدید که نانو کاغذ سلولزی نامیده شده است
از ذرات بسیار ریز سلولز ساخته می‌شود و امکان افزایش کاربردهای کاغذ به‌عنوان ماده‌ای
جهت ساخت و ساز و موارد دیگر را فراهم می کند.

در این مطالعه گزارش شده که سلولز به‌عنوان ماده‌ای که بطور گسترده از منابع گیاهی
به دست می‌آید این قابلیت را دارا است که جهت استفاده در کامپوزیت‌ها و نیز سایر
محصولات به‌عنوان ماده ای سبک ومحکم استفاده شود. اگر چه کامپوزیت‌های مبتنی بر
سلولز دارای استحکام بالایی هستند اما محصولات موجود در صورت کشیدن، شکننده و قابل
از هم گسیختن هستندکه با انجام این مطالعه راه حل مناسبی جهت رفع این شکل ارائه
گردیده است.

جهت این منظور خمیر چوب بایستی در مجاورت مواد شیمیایی خاصی قرار گیرد تا نانو
کاغذهای سلولزی تولید گردند. این مطالعه نشان داد که نیروی کشش این محصول جدید یا
به‌عبارتی مقاومت آن در برابر پاره شدن از ورق آهن نیز بیشتر است. حتی امکان تنظیم
قدرت کاغذ با تغییر ساختار درونی آن نیز وجود دارد.

نتایج این مطالعه در مجله ACS Biomacromoleculs منتشر شده است.