رقابتی کردن تولید انرژی خورشیدی با استفاده از فناوری‌نانو

کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه انرژی باعث بهره‌برداری از این منبع عظیم انرژی به‌وسیله کشورهای مختلف برای رفع نیازهای فزاینده آنها می‌شود.

کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه انرژی باعث بهره‌برداری از این منبع عظیم انرژی به‌وسیله
کشورهای مختلف برای رفع نیازهای فزاینده آنها می‌شود.

انرژی خورشیدی برای رفع تقاضای فزاینده کشورهای جهان به انرژی کافی است، اما تاکنون
کشورهای مختلف قادر به ‌استفاده از این منبع عظیم انرژی نشده‌اند. همینک کاربرد
جدید فناوری‌نانو برای عملکرد کالکتورهای خورشیدی، پتانسیل واقعی را برای تولید در
مقیاس انبوه الکتریسیته، فراهم کرده‌است.
پیل‌های فتوولتایک ـ که عمدتاً از سیلیکون ساخته می‌شوند ـ انرژی آزاد خورشیدی را
به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. پرفسور کیث برن هام و گروه تحقیقاتی وی در کالج
imperial لندن، در زمینه چگونگی استفاده از فناوری‌نانو برای ساخت فتوولتایکس‌ها،
برای افزایش کارایی و کاهش هزینه پیل‌های خورشیدی، فعالیت می‌کنند.
شرکت زایشی Quantasol ـ که در ژوئن سال ۲۰۰۷ ایجاد شده‌است ـ به دنبال ارائه
راهکارهای فتوولتایک نسل دوم برای بازار تولید انرژی است.